Feit of Fabel: Vrijwilligerswerk is altijd gedekt onder de AVP


9 december - Vrijwilligerswerk is leuk en zinvol. Veel Nederlanders doen dit werk met groot enthousiasme en inzet. Er is een grote diversiteit aan vrijwilligerswerk. Bij de ene activiteit is de kans dat de vrijwilliger schade veroorzaakt groter dan bij de andere. Voor zowel de vrijwilligersorganisatie als de vrijwilliger is het dan goed om te weten hoe één en ander bij aansprakelijkheid is geregeld. Zijn deze werkzaamheden altijd verzekerd onder de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)?

Internationale vrijwilligersdag

De Verenigde Naties hebben 5 december uitgeroepen tot ‘Internationale Vrijwilligersdag’ (International Volunteer Day). Deze bijzondere dag is sinds 1986 ingesteld om vrijwilligers wereldwijd te bedanken en het vrijwilligerswerk te promoten. In Nederland wordt de Nationale Vrijwilligersdag op 7 december gehouden. Op deze dag deelt het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport de vrijwilligersprijzen uit en gemeenten en organisaties zetten hun vrijwilligers in het zonnetje door ze te huldigen of te onderscheiden. Dus een goed moment om ook in onze nieuwsbrief aandacht aan de vrijwilliger te besteden!

Vrijwilligerswerk

Zoals gezegd; vrijwilligerswerk is er in vele vormen. Zo kan het gaan om het draaien van een bardienst in de voetbalkantine tot het verlenen van hulp bij een professionele zorg- of welzijnsinstelling. In beide gevallen wordt geen beroepsmatige hulp verleend.

Toch kan het soort, en de manier van uitvoeren van de werkzaamheden, tot gevolg hebben dat schade niet altijd onder de dekking van de AVP valt.

AVB of AVP?

De AVP sluit in principe uit: schade toegebracht in uitoefening van beroep of bedrijf. Hiermee is in principe wel gedekt de aansprakelijkheid voor schade die aan anderen wordt toegebracht tijdens het uitvoeren van vrijwilligerswerk. De meeste AVP’s vermelden ook expliciet dat vrijwilligerswerk is meeverzekerd.

Wanneer een vrijwilliger in de zorg hulp verleent in samenwerking met een professionele zorg- of welzijnsinstelling dan zal deze instelling een eigen aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) hebben afgesloten. Ook wanneer er geen arbeidsovereenkomst is gesloten, kan er dan sprake zijn van een formele band tussen de vrijwilliger en de instelling. Een claim, voor schade die is veroorzaakt door een vrijwilliger zal dan worden ingediend bij de AVB verzekeraar van de zorginstelling. Als de formele band ontbreekt en de werkzaamheden los-vast geregeld zijn zal de grens met het bieden van hulp in de privésfeer lastig te trekken zijn. Je komt dan meer in de buurt van het verlenen van een vriendendienst. Dan zal de AVP uitkomst bieden.

Goed verzekerd

Bij het accepteren en aanbieden van vrijwilligerswerk is het dus goed om te weten hoe de verhoudingen liggen en wat er verzekerd is. Het is immers belangrijk dat vrijwilligers goed verzekerd zijn, zodat zij bij een aansprakelijkstelling niet hoeven op te draaien voor de financiële gevolgen van een schade.

Gemeenten hebben vaak een collectieve verzekering tegen de risico's die de vrijwilligers lopen tijdens het verrichten van werkzaamheden, maar het blijft dus altijd verstandig te controleren hoe dat in het specifieke geval is geregeld.

Feit of fabel?

De stelling van deze keer is dus een fabel. Of vrijwilligerswerk is gedekt onder de AVP is dus afhankelijk van het type werk en de werkverhouding tussen de vrijwilliger en de organisatie. Is er sprake van een formele band, dan zal de aansprakelijkheid onder de AVB verzekerd zijn.

 

Auteur

Willem Jonkman, Senior Specialist Verzekeringstechniek

Willem Jonkman auteur