De WA-verzekering voor praalwagens


28 oktober 2020 - Of het nu gaat om carnavalsoptochten, bloemencorso’s, bevrijdingsdagvieringen, sinterklaasintochten of optochten tijdens Koningsdag, de voertuigen die de praalwagens trekken tijdens deze optochten hebben in veel gevallen geen dekkende aansprakelijkheidsverzekering. De voertuigen hebben bijna altijd wel een verzekering voor het normale gebruik, maar die verzekering sluit deelname aan optochten in veel gevallen uit. De WA-verzekering voor praalwagens is speciaal ontwikkeld zodat deelname aan optochten wel is meeverzekerd. In dit artikel bespreken wij de belangrijkste kenmerken van de WA-verzekering voor praalwagens.

WA-verzekering voor praalwagens

De WA-verzekering voor praalwagens biedt dekking voor schade die een bestuurder veroorzaakt met of door het motorrijtuig aan personen of zaken. De praalwagen die voor de optocht gebruikt wordt, moet altijd een motorrijtuig zijn of moet worden voortgetrokken door een motorrijtuig. Dit hoeft niet alleen een tractor te zijn. Alle (trekkende) motorrijtuigen die aan een optocht meedoen, vallen hieronder. De WA-verzekering voor praalwagens geldt niet voor loopgroepen of karren die door dieren worden getrokken. Een bestuurder van de praalwagen dient minimaal 18 jaar oud te zijn en dient in het bezit te zijn van een voorgeschreven rijbewijs voor het (trekkende) motorrijtuig (inclusief eventuele aanhangwagen). Naast de WA-verzekering voor praalwagens kan er aanvullend voor gekozen worden om een ongevallendekking voor passagiers en bestuurder af te sluiten. Met de ongevallendekking zijn de personen die meerijden verzekerd tegen ongevallen die hen tijdens de optocht overkomen. De ongevallendekking biedt dekking voor maximaal 10 personen. Wanneer er meer dan 10 personen meerijden, wordt een eventuele schadeuitkering naar rato aangepast.

Technisch in orde

Bij het afsluiten van een WA-verzekering voor praalwagens moeten alle verzekerde voertuigen technisch in orde zijn. Voor gekentekende voertuigen kan dit aangetoond worden met een apk-keuring. Hierbij wordt rekening gehouden met het apk-keuringsschema van de RDW.

Voor ongekentekende voertuigen kan dit worden aangetoond met een zogenaamde ‘verklaring van technische deugdelijkheid’.

Een verklaring van technische deugdelijkheid houdt in dat het voertuig is gecontroleerd bij een erkend garagebedrijf dat een apk-keuring mag doen voor het soort voertuig waarop de praalwagen is gebaseerd en daarbij moeten de volgende onderdelen technisch in orde zijn:

  • Carrosserie en frame
  • Motor inclusief brandstof- en uitlaatsysteem
  • Krachtoverbrenging
  • Assen en ophanging
  • Stuurinrichting en reminrichting
  • Verbinding tussen motorrijtuig en aanhangwagen (als dit van toepassing is)

De verklaring van technische deugdelijkheid mag op het moment dat de verzekering ingaat niet ouder zijn dan 3 maanden.

Veiligheid passagiers

Indien er zich 1 of meer passagiers (exclusief de bestuurder) op de praalwagen of platte kar bevinden, dienen zij, om de veiligheid te waarborgen, achter een omheining te staan of op een deugdelijke wijze gezekerd te zijn aan de praalwagen. Deze omheining dient minimaal 1.20 m hoog te zijn en nagelvast aan de praalwagen gemonteerd te zijn.

Vergunning/ontheffing gemeente

Bij het organiseren van optochten waarbij zich 1 of meer passagiers (exclusief de bestuurder) op de praalwagen of platte kar bevinden, dient de organisatie in het bezit te zijn van een ontheffing of vergunning conform artikel 61b van het RVV. In dit artikel staat: “Het is niet toegestaan personen te vervoeren op een aanhangwagen die gekoppeld is aan een motorrijtuig”. Alleen als de desbetreffende gemeente een ontheffing of vergunning heeft verleend voor de optocht kan de WA-verzekering voor praalwagens worden afgesloten. Zonder die ontheffing of vergunning is het niet toegestaan om personen te vervoeren op of in een aanhangwagen.

Begin en einde dekking WA-verzekering voor praalwagens

De dekking van de WA-verzekering voor praalwagens gaat in één dag voor de optocht en eindigt één dag na de optocht. Dit betekent dat de praalwagen op tijd en veilig vervoerd kan worden van de stalling naar het startpunt van de optocht maar ook van het eindpunt van de optocht terug naar de stalling. Dit geldt uitsluitend voor schade die met of door de praalwagen en/of het trekkende motorrijtuig wordt toegebracht aan anderen, niet zijnde in- opzittenden van de praalwagen en/of het trekkende motorrijtuig. Schade aan personen in of op de praalwagen is gedurende deze ritten niet verzekerd. Als er sprake is van een optocht die in België of Duitsland plaatsvindt, is hierbij het vereiste dat de optocht start en/of eindigt in Nederland.

Uitsluitingen WA-verzekering voor praalwagens

Op de WA-verzekering voor praalwagens is een aantal uitsluitingen opgenomen waarvoor de verzekering geen dekking biedt. Er is geen dekking wanneer de schade veroorzaakt is door een bestuurder die geen geldig rijbewijs heeft voor het besturen van het motorrijtuig. Als de bestuurder of passagier de schade veroorzaakt door opzet of onder invloed van alcohol, drugs of een ander bedwelmend middel biedt de WA-verzekering voor praalwagens ook geen dekking.

 

Auteur

Mirvan Obic, Acceptant bij de Vereende

Mirvan Obic auteur