De schaduwzijde van de Biro

23 januari 2019 - De Birò is een brommobiel-achtig autootje dat voor vele doeleinden geschikt is en steeds meer gezien wordt op de openbare weg. De groeiende populariteit van de Birò heeft deels te maken met het steeds drukker wordende verkeer in Nederland, en het steeds moeilijker kunnen vinden van een parkeerplaats in onze drukke steden. De Birò neemt, dankzij de compacte buitenmaten, heel weinig plek in en is dus makkelijk te parkeren. Dit gebeurt zelfs gewoon op de stoep. De populariteit van de Birò is ook te danken aan zijn elektrische aandrijving, schoon, stil én goedkoop!

Een brommobiel

Voordat de Birò in Nederland de openbare weg op mag, moet hij zijn voorzien van een bromfietskenteken. Het motorrijtuig is door de typegoedkeuringsinstanties goedgekeurd onder de Europese wetgeving als een L6e voertuig (vierwielige bromfiets). Er geldt dus een AM-rijbewijsplicht. En uiteraard geldt voor de Birò ook de WAM-verzekeringsplicht. Omdát de Birò een L6e voertuig is (dus een brommobiel met AM-rijbewijsplicht) is de Birò dus geen gehandicaptenvoertuig. De Birò is geen voertuig dat uitsluitend bestemd is voor gebruik door lichamelijk gehandicapten. Een verzekeringsplaatje is dus niet voldoende.

De schaduwzijde

Dat de populariteit van de Birò ook een schaduwzijde heeft, blijkt uit onder andere een artikel in het Parool van een tijdje geleden of uit een artikel van de telegraaf van 19 januari, waarin wordt aangegeven dat de gemeente Amsterdam een einde wil maken aan geparkeerde Birò’s (en andere Light Electric Vehicles) op de stoepen: “De gemeente wil het parkeren van kleine elektrische voertuigen op de stoep alleen toestaan als gebruik wordt gemaakt van een gehandicaptenkaart. De wagens mogen nu overal rijden en gratis geparkeerd worden omdat ze als gehandicaptenvoertuig zijn aangemerkt. Toch worden de autootjes vaak niet gebruikt door ouderen en gehandicapten.” In Amsterdam is men bezig om de regels rond gehandicaptenvoertuigen aan te passen. Mocht dit niet lukken, dan wil het college van Burgemeester en Wethouders de Algemene Plaatselijke Verordening aanpassen om de kleine voertuigen van de trottoirs af te krijgen. Een Birò is géén gehandicaptenvoertuig, ook niet als deze is aangepast voor het gebruik door een gehandicapte. 

 

Bestuurders van een Birò moeten de verkeersregels voor brommobielen volgen. Dit betekent onder andere dat met een Birò (en andere brommobielachtige motorrijtuigen) op de rijbaan en niet op het bromfiets-/fietspad moet worden gereden en dat parkeren in de parkeervakken moet en niet op de stoep. Met als beperking dat de Birò een maximum snelheid van 45 kilometer per uur heeft. Naast de Birò zijn er nog een andere bromfiets-achtige motorrijtuigen waarvoor het zelfde geldt voor wat betreft kentekenplicht, rijbewijsplicht en plaats op de openbare weg.

Birò verzekeren

Uiteraard kunt u de Birò verzekeren bij de Vereende.

In dit artikel is gebruik gemaakt van informatie uit het Parool-artikel ‘Gemeente wil einde aan geparkeerde Birò’s op de stoep’ en van informatie van de Rijksdienst voor het Wegverkeer en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

 

 

Auteur
Gert-Jan Paauw, specialist verzekeringstechniek
Gert-Jan auteur