De Hoge Raad heeft gesproken nadat zij in de bemiddelingsopdracht is gedoken!

Sommige makelaars gaan voor dubbel loon

Maar dat vindt de wetgever helemaal niet gewoon

 

Zeker bij de koop van een consumentenwoning

Hoort volgens het wetboek geen dubbele beloning

 

Ook voor de (aan)huur van particulier huis

Is twee keer courtage vangen dus niet pluis

 

Een makelaar behoort immers partijdig te zijn

Daarom doet dubbel door belasten de consument (teveel) pijn

 

Natuurlijk mag je wel courtage vragen

Als je slechts één opdrachtgever weet te behagen 

 

Ondertussen begeven ook consumenten zich op het verhuurvlak

Was het voor Corona met de toeristen immers volle bak

 

Een beetje bijverdienen met je woning via Airnbnb

Wie pikt er nu niet op die manier een graantje mee?

 

Op het platform van Airbnb stelt zij beschikbare ruimtes voor

Wel rekent Airbnb haar dubbele kosten door

 

Zowel de eigenaar als de gebruiker moeten betalen

Al heeft Airbnb het in het Engels laten vertalen

 

Host fees, guest fees, op Hollandse servicekosten komt het neer

En zij vraagt die posten keer op keer

 

Is het platform van Airbnb hetzelfde als wat een makelaar doet?

Het zorgt immers dat vraag en aanbod elkaar ontmoet

 

En als het antwoord ja is, wat betekent dat qua kosten

Zijn dat allemaal belastbare posten?

 

Geldt het verbod op dubbel loon ook bij tijdelijke huur aan een toerist?

Dat is iets wat nog niemand wist

 

De Sint heeft uit betrouwbare vernomen 

Dat zelfs de Hoge Raad ervoor aan de pas moest komen

 

In eerste instantie was de rechtbank aan het woord

Die vond kort gezegd dat dubbele servicekosten (lees: loon) niet hoort 

 

En zo ontstonden stichtingen voor het claimen van consumentenschade

Dat viel bij Airbnb natuurlijk niet in goede genade

 

Het eerdere oordeel van de rechter beviel Airbnb zeker niet

Met dit verdienmodel is hoe zij immers haar winst geniet

 

Vandaar dat er opnieuw is geprocedeerd

Want pas na een rondje cassatie zijn we uitgeleerd

 

De kantonrechter in Rotterdam stelde prejudiciële vragen aan de Hoge Raad

Want het hoogste rechtsorgaan heeft tenslotte alle kennis paraat

 

Is Airbnb een makelaar in onroerend goed?

Of is het toch iets anders wat zij met haar platform doet?

 

Er is sprake van bemiddeling met Airbnb als tussenpersoon

En daarom is er dus in beginsel recht op loon

 

Maar is kortdurend toeristenverblijf hetzelfde als huur?

En dus vergelijkbaar met gebruiksgenot voor langere duur?

 

Want in dat laatste geval is dubbel loon verboden in de wet

Maar bij korte duur mag gerust die dubbele pet

 

Het was dus even spannend, maar de Hoge Raad heeft het bepaald

Er wordt in haar ogen bij Airbnb niet dubbel betaald

 

Want toeristenhuur valt niet onder 7:417 lid vier 

Centraal staat immers het vakantieplezier 

 

Kortdurend is wat Airbnb structureel doet

Ook al woont de verhuurder er tussendoor met blij gemoed 

 

Dat maakt volgens de Hoge Raad dus niet uit

Het moet gaan om permanente bewoning sprak zij luid

 

De bedoeling van de wetgever ziet op bewoning van permanente duur

En daarmee geldt er dus geen courtageverbod bij kortdurende huur

 

De toeristenbranche kan dus servicekosten blijven belasten 

Zo zullen wij niet langer in het duister tasten


Voor de liefhebber is dit arrest gepubliceerd [1] 

Zo niet, dan heeft u de strekking hierbij van de Sint geleerd 

 

Tot slot wenst Sint u een gezellige pakjesavond toe

Wie zoet is krijgt lekkers en anders de roe…

 

[1] ECLI:NL:HR:2021:1725

 

Sint & (hulp)Piet Cornélie Arnouts (van Dentons)
auteur Cornelie Dentons