Claimen of betalen?

18 juli 2018 - Mevrouw De Groot rijdt bij het inparkeren schade aan een andere auto. Zoals het hoort, plaatst zij een briefje onder de ruitenwisser met een verontschuldiging en haar contactgegevens. Voor de volledigheid neemt zij wat foto’s van de schade die ze heeft gereden. De eigenaar van de aangereden auto, meneer El Amrani, neemt de volgende dag contact met haar op. Hij vindt de schade erg vervelend, maar is blij dat zij het zo correct opgepakt heeft. Hij heeft de schade al laten taxeren en het blijkt €750 te kosten. Wat is voor mevrouw De Groot verstandig om te doen?

Via de verzekering

Allereerst raden wij aan het altijd via haar verzekering bij de Vereende te regelen. Zij en de tegenpartij vullen allebei het schadeformulier in en ze dient dat via haar assurantieadviseur in bij  ons. Wij bepalen  aan de hand van de situatieschets, de foto’s die mevrouw De Groot heeft gemaakt, en de hoogte van de getaxeerde schade of wij een expert sturen om de schade op te nemen. Dat is in dit geval niet nodig, omdat de taxatie realistisch lijkt. Om de schade uit te kunnen keren, hebben wij een gespecificeerde offerte voor het herstellen van de schade nodig. Zodra wij deze van meneer El Amrani hebben ontvangen, zullen we de schade betalen. Wij zorgen er zo voor dat het geclaimde schadebedrag niet te hoog is en dat de schade netjes afgehandeld wordt. Hier hoeft mevrouw De Groot zich dan niet druk over te maken.

Assurantieadviseur

Wanneer de schade afgehandeld is, krijgt de assurantieadviseur van mevrouw De Groot hiervan een bericht. Hierin staat ook de hoogte van de schade-uitkering. De assurantieadviseur bekijkt per geval of het voor zijn klant voordelig is om de schade zelf te betalen of te claimen op de verzekering. Dit is van veel zaken afhankelijk. Op welke trede staat de verzekeringnemer op de Bonus/ Malus ladder? Hoeveel schades heeft verzekeringnemer dat jaar al geclaimd? Hoeveel tredes valt de verzekeringnemer terug? Wat betekent dat op de langere termijn? De assurantieadviseur kan ook contact opnemen met de acceptatieafdeling van de Vereende. Ze kunnen daar precies uitrekenen wat de gevolgen zullen zijn voor de premie van mevrouw De Groot. Het kan zijn dat over 5 jaar het totaal aan verhoogde premie bijvoorbeeld op €1.000 ligt. Dan is natuurlijk de vraag of mevrouw De Groot liever nu €750 betaalt of verspreid over 5 jaar €1.000. Dat is een keuze die zij moet maken. Belangrijk is dat zij de gegevens heeft om een afgewogen keuze te kunnen maken.

Zelf betalen

Wanneer mevrouw De Groot besluit om het schadebedrag liever zelf te betalen in plaats van te claimen bij ons, moet zij dit bedrag terugbetalen binnen een jaar nadat het bericht over de schadeafhandeling van ons is ontvangen. Bij een WA verzekering betaalt de verzekeringnemer wel de kosten wanneer wij een schade-expert hebben ingeschakeld. In het geval van mevrouw De Groot is er geen schade-expert ingeschakeld, want de situatie was duidelijk en de claim realistisch.

Feit of fabel

Er kan geen hard bedrag worden afgegeven waarbij de klant de schade altijd voor eigen rekening moet nemen. Dat is van teveel zaken afhankelijk. Dus raden we aan per geval te berekenen wat voor de klant het voordeligst is. Maar over het algemeen is het meestal voordeliger om een schadebedrag van €750 zelf te betalen in plaats van te claimen op de verzekering. Als toelichting hebben we een aantal fictieve kostenberekeningen gemaakt. De rekenvoorbeelden hebben betrekking op een verzekering bij de Vereende met bijbehorende premies bij gelijkblijvende omstandigheden en geen verdere schades.

 

Bruto WA Premie per jaar € 2.400 € 1.200 € 600
B/M trede 7
(30% korting)
18
(75% korting)
5
(15% korting)
Schadebedrag € 750 € 750 € 750
Aantal geclaimde schades dat jaar 0 0 0
Zelf betalen is over 5 jaar bekeken € 5.610 voordeliger € 570 duurder € 420 voordeliger

 

 

Auteur:

Roland Verhoef, Senior Marketing & Communicatie Adviseur

Roland auteur