Brexit en uw BAVAM-polis

23 januari 2020 - Het is dan eindelijk zover, het Verenigd Koninkrijk (VK) wil de Europese Unie (EU) verlaten op 31 januari 2020. Het VK en de EU bereikten op 17 oktober 2019 een akkoord over de voorwaarden voor het vertrek van het VK uit de EU (Brexit) en een overgangsperiode. De overgangsperiode duurt (voor zover nu bekend) tot en met 31 december 2020. In deze periode blijven alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht. 

 

U vraagt zich misschien af of de Brexit nog gevolgen heeft voor de dekking op uw BAVAM-polis. En zo ja, wat deze gevolgen dan zijn.

Assurantieadviseurs

 

In onze polisvoorwaarden staat onder de hoedanigheid van assurantiebemiddelaar dat bemiddeling buiten het grondgebied van de Europese Unie is uitgesloten van de dekking, tenzij dit risico uitdrukkelijk is meeverzekerd.

 

Dit houdt in dat zodra het VK de EU heeft verlaten bemiddeling in het VK niet meer (automatisch) is meeverzekerd. Brexit heeft dus gevolgen voor de dekking op uw BAVAM-polis indien u als assurantieadviseur werkzaamheden verricht in het VK. Dit risico kan wel worden meeverzekerd op uw BAVAM-polis. Dus mocht u bemiddelen in het VK, dan adviseren wij u daarvoor dekking bij ons aan te vragen.

 

Om dekking te kunnen verkrijgen is onder andere een voorwaarde dat Nederlands recht van toepassing is op uw dienstverlening.

 

Financiële dienstverleners en makelaars/taxateurs

 

Voor overige financiële dienstverleners en makelaars/taxateurs is bemiddeling in het buitenland reeds uitgesloten in onze polisvoorwaarden (tenzij uitdrukkelijk meeverzekerd). Brexit verandert daar dus niets aan.

 

Vestiging buiten Nederland

 

Voor alle hoedanigheden geldt dat wij geen dekking bieden voor de aansprakelijkheid in verband met een vestiging van een verzekerde buiten Nederland, tenzij anders is overeengekomen. Deze bepaling geldt dus voor alle vestigingen buiten Nederland, ongeacht of de vestiging zich op of buiten het grondgebied van de EU bevindt. Deze bepaling gold al, daar verandert Brexit niets aan. 

Buitenlands recht

 

Niet gedekt zijn aanspraken waarop van toepassing is het recht van andere staten dan Nederland en aanspraken waarvan een niet Nederlandse rechter kennis neemt, tenzij anders is overeengekomen.

 

Ook in deze bepaling wordt niet specifiek gesproken over de landen van de EU of daarbuiten. Brexit heeft dan ook geen invloed op dit artikel.

 

Conclusie

 

Het verlaten van het VK uit de EU heeft uitsluitend consequenties voor assurantieadviseurs die thans bemiddelen in het VK. Wij adviseren assurantieadviseurs, die werkzaamheden verrichten in het VK contact met ons op te nemen om de mogelijkheden te bespreken voor dekking voor deze werkzaamheden.

 

Heeft u een vraag naar aanleiding van dit artikel? Een deskundig team van acceptanten en juristen staat voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

Auteur

Mr. Florie Keuning, Senior specialist

 

Florie Keuning auteur