Bij gebruik Taxatierapport Woonruimte 2021 is bouwkundige opnamestaat niet altijd vereist


3 november 2021 - Na wat vertraging is per 1 oktober 2021 het model taxatierapport woonruimte gelanceerd. In onze nieuwsbrief van 8 april 2021 hebben wij hier eerder aandacht aan besteed. Een belangrijk nieuw onderdeel van dit rapport is de bouwkundige opnamestaat. Wat is dat ook alweer en is de opname altijd vereist? Op basis van informatie van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) en het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) zetten wij één en ander nog eens op een rijtje.

Bouwkundige opnamestaat

De bouwkundige opnamestaat is een uitgebreide omschrijving van de bouwkundige toestand van een woning. Door het NRVT en de brancheorganisaties is dit als een vast format vastgesteld en opgenomen in het model taxatierapport woonruimte. Als voorwaarde voor het gebruik van het model wordt de, met goed gevolg afgeronde, verplichte opleiding voor woningtaxateurs gesteld.  

Geen bouwkundige keuring

In het model taxatierapport zijn in de begeleidende tekst de bedragen als een bandbreedte weergegeven om duidelijk te laten blijken dat er geen sprake is van een bouwkundige keuring maar van een bouwkundige opname in het kader van het taxatierapport. In het taxatierapport is daarom bij de bouwkundige opnamestaat ook expliciet de volgende tekst opgenomen: “Deze geschatte kosten zijn een indicatie en worden in een bandbreedte getoond. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Wilt u de precieze kosten weten? Dan adviseer ik u een offerte te vragen bij een daartoe gespecialiseerd bedrijf".

Dekking op de BAVAM-polis

Wanneer een taxateur aan de eerder genoemde opleidingsvereisten voldoet en gebruik maakt van het Taxatierapport Woonruimte 2021 valt ook de bouwkundige opnamestaat binnen de dekking van de BAVAM-polis.

Wij benadrukken nogmaals dat elke aanspraak naar aanleiding van een bouwkundige keuring is uitgesloten van de dekking op de BAVAM-polis. Dit geldt ook voor varianten hierop zoals het  Bouwkundig NHG rapport’, de ‘bouwkundige keuring light’, de ‘taxatiekeuring’ of de ‘bouwkundige taxatie’ die nu in de markt worden aangeboden.

Wel kan de taxateur gebruik maken van de koppeling met de volgende taxatiesoftwareleveranciers waarbij tevens een opnametool is  geïmplementeerd voor het verwerken van de bouwkundige opnamestaat: Taxatieweb, Realworks, Provadie, TaXapi. Mogelijk volgen er spoedig nog meer. Deze partijen werken met een uniforme koppeling waarmee de data van het taxatierapport en de bouwkundige opnamestaat aan het NWWI worden toegestuurd. Daarmee kan de validatie op een goede wijze uitgevoerd worden en wordt tevens de bouwkundige opnamestaat door NWWI gegenereerd en als pdf-bijlage aan het taxatierapport toegevoegd.

Altijd vereist?

Als de taxateur gebruik maakt van het model taxatierapport woonruimte, is deze dan altijd verplicht de bouwkundige opnamestaat in te vullen? Nee, dat is niet het geval. De stelling is dus juist. Er zijn namelijk een beperkt aantal gevallen waarbij het opstellen van een bouwkundige opnamestaat niet door de taxateur hoeft plaats te vinden. Dit is helder verwoord in de FAQ van het NRVT bij vraag 11, 13 en 14. 

De uitzonderingen:

  1. Bij nieuwbouw is geen bouwkundige opnamestraat nodig, omdat van een nieuwbouwwoning verwacht mag worden dat deze goed onderhouden is.
  2. Bij een beperkte inspectie; als er sprake is van een opdracht in het kader van ‘bijzonder beheer’ en de eigenaar werkt niet mee aan een volledige inspectie, dan hoeft de taxateur geen bouwkundige opnamestaat op te stellen.
  3. Als er bij de opdrachtverstrekking al sprake is van een volledig bouwkundig rapport dat op de datum van woninginspectie maximaal 1 jaar oud is, is opgesteld door een bouwkundig bedrijf, voldoet aan de eisen van Nationale Hypotheek Garantie en dit rapport wordt aan de taxateur ter beschikking gesteld voor opname in het taxatierapport.
  4. Als de taxateur tijdens de inspectie een zodanige onderhoudssituatie aantreft dat hij de opdrachtgever adviseert om een volledig bouwkundig rapport op te laten stellen en deze hiermee instemt. De kosten hiervan moeten dan door de opdrachtgever worden betaald. De taxateur is daarbij geen opdrachtgever. Na ontvangst van dit bouwkundig rapport verwerkt de taxateur deze gegevens in zijn taxatierapport. Hierbij hoeft de taxateur geen bouwkundige opnamestaat meer te maken.

 

Bron: NRVT, NWWI

 

Auteur

Willem Jonkman, Senior Specialist verzekeringstechniek

Willem Jonkman auteur