Beperkt de wettelijke verzekeringsplicht zich tot gekentekende voertuigen?


6 oktober '21 - De redactie was best verrast over de uitkomst van deze FoF; Normaal gesproken heeft de meerderheid van de lezers een duidelijker voorkeur voor Feit of Fabel. In dit geval waren er bijna exact evenveel Feit- als Fabelstemmers! In ieder geval geeft ons dit een goede gelegenheid nog eens kort in te gaan op de wettelijke verzekeringsplicht voor ongekentende motorvoertuigen.

Feit of fabel / Omdat voor ongekentekende voertuigen geen verzekeringsplicht geldt, introduceert de overheid voor meer categorieën voertuigen een kentekenplicht.

Ongekentekende motorvoertuigen

Het is een misverstand dat die wettelijke verzekeringsplicht zich zou beperken tot gekentekende voertuigen. Via de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (Wam) is er weliswaar een speciaal register voor gekentekende voertuigen, artikel 13 Wam, maar er zijn ook bepalingen over niet-gekentekende voertuigen. Met name in artikel 14 Wam zijn daarover nadere aanwijzingen te vinden, waaronder de eis voor ongekentekende voertuigen om een verzekeringsbewijs te kunnen tonen.

De basis vinden we terug in artikel 2 Wam, waarin is bepaald dat op de bezitter van een motorrijtuig EN degene op wiens naam dit in het kentekenregister is ingeschreven de verzekeringsplicht rust. Let u dan vooral ook op ‘EN’…..    Dus ook niet gekentekende voertuigen zoals vorkheftrucks en nog niet gekentekende tractoren hebben een verzekeringsplicht zodra zij op de een of andere manier aan het verkeer deelnemen. Dit laatste is volgens de wet een ruim begrip. Overal waar personen kunnen komen, zoals een haventerrein, bedrijfsterrein of zelfs mogelijk het eigen terrein bestaat die verzekeringsplicht.

Voor meer informatie hierover verwijzen we u graag naar een eerder geschreven Feit of Fabel.

Waarom de kentekenplicht?

Het beleid van de overheid om zoveel mogelijk voertuigen van een kenteken te willen voorzien heeft dus duidelijk een andere achtergrond. Dan gaat het vooral om het beter kunnen identificeren van dat soort voertuigen wat bijvoorbeeld van belang kan zijn om diefstal terug te dringen. Ook voor benadeelden is het natuurlijk eenvoudiger een verzekeraar te achterhalen wanneer een voertuig van een kenteken is voorzien.

Kort en goed: Deze stelling  hebben wij dus te duiden als een FABEL.

 

Auteur

Jelle Smits

Jelle Smits auteur