Weet uw klant het verschil tussen SVI en OI?


28 oktober 2020 - In onze nieuwsbrief van 1 oktober hebben we verteld dat wij per 1 november aanstaande voor een aantal motorrijtuigproducten stoppen met het aanbieden van een schadeverzekering inzittenden of schadeverzekering opzittenden (hierna genoemd SVI/SVO). Naar aanleiding van dit bericht hebben wij geconstateerd dat veel verzekeringen met een SVI/SVO aangepast worden naar een ongevallen in-/opzittendenverzekering (hierna OI/OO genoemd).

 

Het is goed om te zien dat veel assurantieadviseurs zoeken naar alternatieven om hun klant een geschikte verzekering te kunnen aanbieden. Uiteraard is het dan belangrijk dat de verschillen tussen de SVI/SVO en OI/OO met de klant besproken worden. Hieronder zetten we kort de belangrijkste verschillen op een rij.

 

Verschillen tussen een SVI/SVO en OI/OO

Een SVI/SVO is een schadeverzekering. Dit houdt kort gezegd in dat deze verzekering een vergoeding biedt voor letselschade, maar ook voor materiële schade die direct in verband staat met het ontstane ongeval. De uiteindelijke vergoeding is afhankelijk van de daadwerkelijk geleden schade. Bij de Vereende kon een keuze gemaakt worden tussen een verzekerd bedrag van € 500.000 of € 1.000.000.

 

Een OI/OO is een ander soort verzekering. Deze verzekering biedt dekking als de bestuurder of een van de passagiers als gevolg van een ongeval overlijdt of blijvend invalide raakt. De vergoeding is een vooraf vastgesteld bedrag. Bij de Vereende kan gekozen worden voor een verzekerd bedrag van € 5.000 tot € 10.000 bij overlijden en van € 15.000 tot € 30.000 bij blijvende invaliditeit. De mate van invaliditeit wordt vastgesteld op basis van vaste percentages. De uiteindelijke schadevergoeding staat los van de daadwerkelijk geleden schade. Deze verzekering geeft geen vergoeding voor materiële schade.

Uw klant

 

Als de SVI/SVO van uw klant wordt beëindigd en u de klant een OI/OO alternatief wilt aanbieden, is het belangrijk het volgende met uw klant te bespreken:

  • Wat is het verschil tussen een SVI/SVO-dekking en een OI/OO-dekking.
  • Welke dekkingsvorm van de OI/OO biedt u de klant aan inclusief de verzekerde bedragen.