Beperkt aantal producten met schadeverzekering voor in/opzittenden

30 september 2020 - Per 1 november 2020 zal de Vereende de schadeverzekering inzittenden of schadeverzekering opzittenden (hierna genoemd SVI/SVO) op een aantal motorvoertuigverzekeringen niet meer als bijdekking aanbieden.

Waarom biedt de Vereende deze SVI/SVO niet meer voor alle motorrijtuigen aan?

Om het schadeverloop op de SVI/SVO onder controle te houden, hebben we besloten de SVI/SVO aan te bieden voor die motorvoertuigverzekeringen waarvan de verzekeringen te minimale kostendekkend zijn. Dat zijn bijvoorbeeld niet meer de motorvoertuigen waar men óp zit (SVO), in plaats van ín.  Na analyse is geconstateerd dat de premie niet in verhouding stond met de schadelast op deze motorvoertuigen. Een premieverhoging op de SVI/SVO zou leiden tot onaanvaardbaar hoge premies. Wij hebben er daarom voor gekozen om voor een aantal motorvoertuigen de SVI/SVO niet meer aan te bieden. Op deze manier hoeven de verzekeringspremies niet te worden verhoogd. Wel is het mogelijk om voor deze motorvoertuigen een ongevallen- in-/opzittendenverzekering af te sluiten of een WEGAM (in combinatie met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven).

Voor welke motorvoertuigen bieden we de SVI nog wel aan?

Voor de volgende motorvoertuigen kan nog wel een SVI  worden aangeboden:

 • Bestelautoverzekering
 • Vrachtwagenverzekering
 • Camperverzekering
 • Personenautoverzekering
 • Taxiverzekering
 • Touringcarverzekering

Wat gebeurt er met de lopende verzekeringen waarop een SVI/SVO-dekking loopt die niet meer aangeboden wordt?

Deze dekkingen worden beëindigd per eerstkomende hoofdpremievervaldatum na 1 december 2020 of per eerdere wijziging op de polis van het motorvoertuig.

Biedt de Vereende een alternatief voor die verzekeringen waarop de SVI/SVO wordt beëindigd?

Voor een aantal motorvoertuigverzekeringen biedt de Vereende een alternatieve dekking aan zoals een ongevallen in-/opzittendenverzekering. Voor zakelijke klanten kan bij de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven een WEGAM worden verzekerd. Deze dekkingen bieden wij voor klanten met een:

 • Personenautoverzekering
 • Bestelautoverzekering
 • Vrachtwagenverzekering
 • Bezorgbromfietsverzekering

De ongevallen in-/opzittendenverzekering bieden wij aan voor:

 • Bestelautoverzekering
 • Vrachtwagenverzekering
 • Bromfiets- en snorfietsverzekering
 • Camperverzekering
 • Kartbaanverzekering
 • Brommobielverzekering
 • IJscokarverzekering/ Vespacarverzekering
 • Quadverzekering
 • Buggyverzekering
 • Gesloten invalidenvoertuigverzekering
 • Open invalidenvoertuigverzekering
 • MMBS-verzekering
 • Segwayverzekering
 • Tractorverzekering
 • Treintjeverzekering
 • Trikkeverzekering
 • TukTukverzekering
 • Motorverzekering
 • Personenautoverzekering
 • Taxiverzekering
 • Touringcarverzekering

Als uw klant wordt geconfronteerd met zijn verzekering waarop de SVI/SVO wordt beëindigd, dan kunt u met uw klant overleggen of een WEGAM of een ongevallen in-/opzittendenverzekering een passend alternatief is. U kunt deze dekking dan via het portaal OnzeVereende aanvragen.

Heeft u vragen over deze wijziging? Neem dan contact op met uw team van de Vereende. Wij staan u graag te woord.