Wat verandert er aan de provisieschuif?


20 april '22 - Zoals eerder in onze nieuwsbrief vermeld, gaan wij de provisieschuif aanpassen. In het vorige artikel hebben we uitgelegd waarom we deze aanpassing doorvoeren. In dit artikel vertellen we wat u kunt verwachten. De aanpassingen vallen binnen de huidige samenwerkingsovereenkomst.

Dubbele provisieschuif

De enkele provisieschuif is vanaf 22 april vervangen door een dubbele provisieschuif. De eerste provisieschuif is voor het eerste jaar (advies- en bemiddelingsprovisie) en de tweede schuif voor de daarop volgende jaren (doorlopende provisie). De twee provisieschuiven staan, vanaf het moment van invoering, op precies dezelfde plaats in het portaal als waar u eerder de enkelvoudige provisieschuif vond. De schuiven werken ook hetzelfde. Naast de schuiven staat voor de volledigheid een toelichting waar de schuiven voor zijn.

dubbele provisieschuif

Default provisiepercentages aangepast

De provisieschuiven staan standaard ingesteld op een lager percentage dan het maximale percentage. Het standaardpercentage verschilt per product. U kunt de percentages dan zelf, als u dat wilt, verschuiven van 0% tot het maximale percentage. Het is belangrijk dat u deze keuze bij het aanvragen van de offerte overwogen maakt, want als de polis is afgesloten kunt u dit niet meer aanpassen. Wanneer u de provisie verlaagt, komt dit volledig ten goede aan de klant. De Vereende profiteert hier niet van. De provisie op de lopende polissen blijft onveranderd.

Met de dubbele provisieschuif kunt u onderscheid maken tussen de tijdsbesteding en vergoeding om de klant onder te brengen en de tijdsbesteding en vergoeding voor de nazorg. Zo bieden we u meer mogelijkheden om uw beloning aan te passen aan de situatie en wensen van de individuele klant.

Vragen?

Heeft u vragen over het aanpassen van de provisieschuif, dan kunt u deze stellen via telefoonnummer 070 - 3408 100 of e-mailadres verzekeren@vereende.nl. Maandag tot en met vrijdag van 09:00 – 17:00 uur staan wij klaar om u te helpen.