Samen werken aan passende premie en beloning


9 maart '22 - In de loop van dit voorjaar staat bij de Vereende de provisieschuif op ongeveer 75% van het maximum provisiebedrag. Er kan nog steeds naar een lager provisiepercentage worden ‘geschoven’, en vanaf dan ook – tot het maximum – naar een hoger provisiepercentage. Dat doen wij vanwege onze maatschappelijke missie. Wij zijn er namelijk voor klanten die elders niet of moeilijk een verzekering kunnen afsluiten. Daar hoort voor ons zelf en voor onze distributiepartners een faire vergoeding bij.

Terugblik

In maart 2018 hebben wij aangegeven dat wij ons provisiebeleid gaan heroverwegen. Aanleiding – toen – was de stevige verhoging van de premies; en daarmee ook een stevige provisieverhoging.

Voor de Vereende is het uitgangspunt in deze discussie altijd geweest dat de beloning voor onze adviseurs in relatie moet staan tot het werk dat hiervoor verricht wordt. In basis is dit een afspraak tussen de assurantieadviseur en zijn of haar klant. Onze beloningssystematiek is zo ingericht dat een aanpassing van de beloning zich direct, en voor de volle 100%, doorvertaalt in de premie die de klant betaalt. Voor de winst- en verliesrekening van de Vereende is die beslissing nagenoeg neutraal.

In juli 2019 hebben wij een tussenstap genomen door van één vast provisiepercentage over te stappen op de provisieschuif. Hiermee kon de assurantieadviseur op maat schuiven naar de passende provisie. Standaard stond de schuif op het maximale, in de samenwerkingsovereenkomst genoemde, percentage.

Stand van zaken

Analyse leert dat de schuif vaak op dit maximale percentage blijft staan. In de loop van de tijd hebben wij hierover met diverse adviseurs gesproken. Wij stelden daarbij de vraag of het vragen van de maximale vergoeding aan de klant te rechtvaardigen was als het afgezet werd tegen de te verrichten inspanning. En daarnaast spraken wij over de specifieke, vaak kwetsbare klantengroep die bij de Vereende wordt ondergebracht.

Regelmatig kregen wij te horen dat de inspanning om een klant bij de Vereende onder te brengen veel werk met zich meebrengt. Zeker ook omdat eerst bij andere verzekeraars een offerte gevraagd is en er in veel gevallen ook om extra uitleg gevraagd wordt. Bovendien kregen wij te horen dat de werkzaamheden tussen de adviseur en de Vereende zelf ook nog wel wat efficiënter kunnen verlopen. Maar we kregen ook te horen dat de schuif vanuit een zekere routine op de maximale provisie blijft staan, terwijl hier lang niet altijd een rechtvaardiging voor te vinden is en er tegelijk wel zorgen zijn over de financiële kwetsbaarheid van de klant. De invoering van deze dubbele provisieschuif valt binnen de huidige samenwerkingsovereenkomst.

Daarom, binnenkort

De komende weken gaan wij alle 3 deze aspecten aanpakken:

  • We komen met een dubbele provisieschuif. De eerste specifiek voor het eerste jaar (advies- en bemiddelingsprovisie) en de tweede schuif voor de daarop volgende jaren (doorlopende provisie). Hierdoor kunt u onderscheid maken in tijdsbesteding en vergoeding om de klant onder te brengen en voor de nazorg. De invoering van deze dubbele provisieschuif valt binnen de huidige samenwerkingsovereenkomst. 
  • Wij komen met een Aplaza koppeling om efficiency van werken te vergroten.
  • Wij zullen nieuwe standaardpercentages voor de schuiven inregelen. Deze percentages zijn ongeveer 75% van de maximale provisiepercentages. Het is uiteraard nog wel steeds mogelijk de schuif te gebruiken; van nul procent tot het maximale percentage van een product.

De wijzigingen zullen in het voorjaar 2022 doorgevoerd worden en wij zullen u hiervan in deze nieuwsbrief, op ons portaal en via een brief op de hoogte houden.