Voorkom vertraging door onvolledig ingevulde aanvragen

01-06-2022

Sinds begin van dit jaar vragen wij u nadrukkelijk naar de reden waarom u uw aanvraag bij de Vereende indient. Dat kan zijn omdat er in de reguliere markt geen dekking voor dit bijzondere risico te krijgen is, maar in veel gevallen heeft dit te maken met ‘het verleden’ van de aanvrager.

Dit verleden betekent bij de Vereende niet een standaard afwijzing. Sterker nog wij vinden het onze taak het maximale te doen om dekking te realiseren, hoewel ook wij soms ‘nee’ moeten zeggen. Daarnaast is de beantwoording voor ons cruciaal voor het vaststellen van de premie en de voorwaarden. Het is dus van belang dat wij ons op de juiste gegevens baseren. Wij controleren de opgave van de klant dan ook altijd op basis van externe databases.

Als de gegevens overeenkomen kan het aanvraagproces vlot afgewikkeld worden, maar als wij verschillen constateren doen wij navraag bij u en uw klant om vast te stellen met welke gegevens wij exact rekening moeten houden.

Vaak is dit eenvoudig op te lossen, maar als u vertraging wilt voorkomen dan is het mogelijk om voor het indienen van de aanvraag een overzicht op te vragen uit de CIS-database. Uw klant kan dan zien welke gegevens daar zijn opgenomen. Eventuele misverstanden kunnen dan vooraf voorkomen worden. De CIS database is eenvoudig te bevragen.

In het aanvraagformulier op ons portaal nemen wij hierover, als inleiding op de slotvragen, een korte tekst op. Daarin geven wij ook aan dat bewust verkeerd of bewust onvolledig ingevulde vragen tot aanvullende maatregelen kunnen leiden. Wij vragen u, ook in het kader van uw zorgplicht, uw klanten hier nadrukkelijk op te wijzen.