De Vereende vraagt naar waarom in het aanvraagproces

15 december '21 -De Vereende start binnenkort met het stellen van vragen in het aanvraagproces over de reden waarom een (aspirant) klant een aanvraag voor een verzekering doet.

De Vereende heeft een bijzondere plaats in het verzekeringslandschap en dat betekent soms ook dat wij afwijken van de procedures die bij reguliere verzekeraars gangbaar zijn. Een van de uitzonderingen is  dat wij de afgelopen jaren vrijwel geen slotvragen stelden. Het bijzondere karakter van de Vereende en de aangeboden risico’s die daarbij horen waren in deze afweging bepalend. Toch kiezen wij ervoor om binnenkort bij de nieuwe aanvragen te vragen naar het waarom van het doen van de aanvraag.

Voor deze verandering zijn 3 belangrijke redenen:

  1. We willen voor ons toekomstig premie- en acceptatiebeleid nog veel beter begrijpen waarom klanten een verzekering van de Vereende als oplossing kiezen. Uitgangspunt voor ons is dat klanten alleen bij de Vereende uitkomen als de reguliere markt geen oplossing biedt. Via de te introduceren vragen krijgen we een beter inzicht in de achtergronden van de individuele klanten. Dat geeft ons ook de mogelijkheid sneller op marktontwikkelingen in te springen.
  2. Met het analyseren van de opgegeven gegevens kunnen wij in de nabije toekomst ook veel beter maatwerk leveren. De verschillende redenen waarom een klant een aanvraag bij de Vereende doet, kan leiden tot een ander aanbod; een klant die vanwege wanbetaling bij ons komt is anders dan bijvoorbeeld een klant met alcoholmisbruikverleden.
  3. We hebben de afgelopen periode ook vastgesteld dat de registratie in de diverse externe databanken soms geen recht doet aan de feitelijke situatie van de klant.

De rol van de assurantieadviseur in dit proces is cruciaal. Het is belangrijk dat de opgave van de klant juist is. U kunt daarbij helpen om het waarom van onze vraagstelling te verduidelijken, om door te vragen en als de klant al langer klant bij u is de verzekeringsgeschiedenis door te nemen.

Bert Sonneveld: “We willen onze nieuwe klanten kennen en van hen weten waarom zij onze hulp nodig hebben. Intern noemen we deze ‘slotvragen’ dan ook welkomstvragen; want bij een kennismaking is het gebruikelijk om ook jezelf even voor te stellen.”

Het is van groot belang om uw klant te behoeden voor een afwijkende opgave van de werkelijkheid. Want hoewel wij vooral hopen een nog beter beeld van de marktsituatie te krijgen zullen wij uiteraard ook kritisch kijken naar verschillen in de opgave van de klant en de registratie in de databanken. Mocht het duidelijk zijn dat dit bewust gebeurd is behoren extra maatregelen richting de klant in verband met opzettelijke misleiding tot de mogelijkheden.