Slecht betalende klanten hebben lang niet altijd een financieel probleem

Het onderzoek

Het NIBUD, de Universiteit van Amsterdam en de Gedragsstudio (een extern onderzoeksbureau) hebben samen met Ohra, Centraal Beheer en de Vereende gekeken naar het zo efficiënt mogelijk inzetten van communicatie richting de klant om betalingsproblemen te voorkomen. In het kader van het onderzoek is er geëxperimenteerd met verschillende teksten, verschillende manieren van communiceren (brief, e-mail of sms) en verschillende betalingsoplossingen.

De belangrijkste uitkomsten

Het Verbond van Verzekeraars zal de komende tijd de uitkomst van het hele onderzoek beschikbaar stellen. Maar de hoofdlijnen willen wij nu alvast met u delen, zodat u daar al uw voordeel mee kunt doen.

Opmerkelijkste uitkomst was dat het middel waarmee gecommuniceerd wordt niet heel veel invloed heeft op het voorkomen van betalingsproblemen. Ook de geboden mogelijkheden om in een vroeg stadium mogelijke betalingsproblemen bespreekbaar te maken en samen op zoek te gaan naar een oplossing, leverde geen sterk verbeterd betaalgedrag op.

De met afstand grootste verbetering zit in het veel begrijpelijker brengen van de boodschap aan de klant en het bieden van een directe mogelijkheid om de premie te voldoen, zoals iDeal.

Wat doen wij ermee?

Bert Sonneveld, manager Marketing & Acceptatie is blij dat de Vereende aan het onderzoek meedeed en vindt de uitkomsten goed bruikbaar: “Wij zijn binnen de Vereende erg actief met het voorkomen van betalingsproblemen en het bieden van oplossingen die bij onze maatschappelijke rol passen. Dit onderzoek toont aan dat we niet alleen moeten kijken naar de feitelijke financiële kant, maar ook naar de manier waarop we met de klant communiceren en de betaalmogelijkheden die wij bieden. Dat betekent voor ons dat we energie blijven steken in alle aspecten die er spelen rondom betalingsproblemen, zoals betaaloplossingen met schuldhulpverlening, brieven met een heldere inhoud en de mogelijkheid om direct te betalen. Voor de Vereende als intermediaire maatschappij is de adviseur in veel gevallen de belangrijkste schakel tussen de klant en de verzekeraar en dat betekent dat wij bij het zoeken naar oplossingen een prominente plaats voor de adviseur in zullen ruimen.”

Misschien zijn deze uitkomsten voor u een reden om zelf ook nog eens goed naar uw communicatie met de klant te kijken. Als wij u daarbij kunnen helpen dan doen wij dat uiteraard graag. Wilt u meer weten over dit onderzoek?

U kunt u ook inschrijven voor de verdiepingssessie over laaggeletterdheid en geldproblemen op 25 november aanstaande.