Een sms of e-mail als betaalreminder?

 

20 februari 2020 - Er lopen in Nederland op dit moment veel initiatieven om er voor te zorgen dat steeds minder consumenten in financiële problemen komen. Het Verbond van Verzekeraars doet hier onder andere met de Universiteit van Amsterdam, het NIBUD en de Gedragsstudio voor onze branche onderzoek naar. De Vereende is een van de deelnemende partijen.

Vorig onderzoek

De afgelopen jaren hebben wij onder andere met het NIBUD al veel eigen onderzoek gedaan naar het betaalgedrag van onze klanten. Zo hebben we onze data geanalyseerd en met verschillende klanten, in overleg met de adviseur, uitgebreide interviews gevoerd. Uit het eigen onderzoek hebben we veel waardevolle informatie verzameld en we hebben de nodige aanpassingen in onze werkwijze door kunnen voeren. De belangrijkste aanpassing was het aanbrengen van zoveel mogelijk regelmaat in het betaalgedrag van onze klanten. In veel gevallen leidde dit tot aanpassingen naar maandbetaling of het zoeken naar een vaste datum waarop er voldoende saldo op de rekening staat om de incasso te laten plaats vinden. Meer informatie over het onderzoek en de uitkomsten kunt u hier vinden.

Nieuw onderzoek

Bij dit nieuwe onderzoek ligt de nadruk op het tijdig informeren van de klanten dat er binnenkort een premie betaald moet gaan worden. Wij gaan op 3 verschillende manieren om met informeren van de klant over onze maandelijkse prolongatie. Een deel van de klanten krijgt vlak voor het verlopen van de betaaltermijn een sms, een deel krijgt een e-mail en een deel krijgt geen extra vooraankondiging. De sms en e-mail bevatten geen betaalverzoek. Het is niet meer dan een reminder. De feitelijke betaalprocedure is ongewijzigd. Doelstelling van het onderzoek is om te kijken of het vooraf informeren van de klant dat er een betaling moet gaan plaats vinden, leidt tot een verbeterd betaalgedrag. En mocht dit zo zijn, heeft een sms of een e-mail dan het beste effect?

Voor dit onderzoek gebruiken wij de prolongatie van onze personenautoportefeuille. Het kan dus zijn dat een of meerdere van uw klanten deze sms-jes of e-mails ontvangt.

De komende maanden loopt het veldwerk. Bij ons, maar ook bij een aantal andere verzekeraars. Op brancheniveau zal er een terugkoppeling plaats vinden door het Verbond van Verzekeraars. Uiteraard komen er ook specifieke uitkomsten voor de Vereende. Hierover zullen wij u in onze nieuwsbrief verder informeren. En uiteraard hopen wij met de uitkomsten het betalingsverkeer met onze klanten verder te verbeteren.