Directe schadeafhandeling is 1 juli ingegaan


1 juli 2021 - Vandaag (1 juli 2021) gaat de regeling Directe Schadeafhandeling (DSA) voor particuliere personenauto’s in. Dat betekent dat vanaf vandaag de verzekerde schade aan zijn auto die door een ander is veroorzaakt, kan indienen bij de eigen verzekeraar in plaats van bij de verzekeraar van de aansprakelijke partij.

Wat zijn de voordelen voor onze verzekerden van de Directe schadeafhandeling?

  • Het sluit goed aan op de wensen en verwachtingen van de verzekerde: verzekerden willen graag ontzorgd worden.
  • Duidelijkheid bij wie de verzekerde schade kan melden. Verzekerden ervaren het als heel onlogisch dat zij zich in geval van schade moeten melden bij de WAM-verzekeraar van de aansprakelijke partij.
  • De claim kan sneller in behandeling worden genomen en de schade kan sneller worden vergoed. Wanneer men kiest schade via de verzekeraar van de aansprakelijke partij in te dienen, moet men eerst weten wie die verzekeraar is om daar de schade in te dienen. Die verzekeraar onderneemt pas actie als deze ook melding heeft gekregen van de eigen verzekerde. En dat kan nog wel eens lang duren. Met de DSA kan de schade wel direct in behandeling worden genomen.
  • Belangrijk is dat de verzekerde zelf mag kiezen bij wie hij de schade meldt: bij de eigen verzekeraar of die van de aansprakelijke partij.
  • De verzekerde heeft contact met de verzekeraar die hij of zij kent en waar u als assurantieadviseur korte lijnen mee heeft.
  • De verzekerde of u als adviseur hoeft niet meer zelf de discussie aan te gaan met de WAM-verzekeraar van de aansprakelijke partij.
  • Door DSA heeft de Vereende meer contact met u als assurantieadviseur als uw klant schade heeft. Dat biedt kansen om gezamenlijk te werken aan een hogere klanttevredenheid.
  • U als assurantieadviseur kan uw WA-verzekerde zelf helpen en uw toegevoegde waarde bewijzen in plaats van te verwijzen naar de WAM-verzekeraar van de aansprakelijke partij.

Niet alle schades komen in aanmerking voor DSA. Zo moet de aansprakelijke partij bekend en verzekerd zijn en mag er geen letselschade zijn. In de nieuwsbrief van 20 mei hebben we u uitgebreid geïnformeerd over de werking van de DSA en de voorwaarden. Hier kunt het betreffende artikel nog eens nalezen.

Het Verbond van Verzekeraars heeft onderstaande infographic gemaakt om Directe Schadeafhandeling uit te leggen.