Directe Schadeafhandeling


19 mei 2021 (aangepast op 29 juni 2021) - Vanaf 1 juli 2021 starten verzekeraars met de Directe Schadeafhandeling (hierna: DSA) bij schade aan WA-verzekerde personenauto’s. Hiervoor is een Bedrijfsregeling opgesteld die bindend is voor WAM-verzekeraars die lid zijn van het Verbond van Verzekeraars en de gevolmachtigd agenten waarmee zij samenwerken. Deze regeling is van toepassing op botsingen ontstaan op of na na 1 juli 2021. De Vereende is actief betrokken bij de voorbereiding van de uitrol van DSA door te participeren in diverse werkgroepen bij het Verbond.

Deelname staat ook open voor verzekeraars die geen lid zijn van het Verbond van Verzekeraars en voor in Nederland gevestigde leasemaatschappijen. DSA is een dienstverleningsconcept; aan het product WA-verzekering verandert niets.

Achtergrond introductie DSA

Uit onderzoek komt naar voren dat verzekerden hun schade bij voorkeur indienen bij de verzekeraar die zij kennen, hun eigen verzekeraar dus. De verzekeraar kan door DSA een grotere toegevoegde waarde hebben voor zijn verzekerden. Dit heeft een positieve invloed op de klanttevredenheid en de snelheid in de schaderegeling. Dat is bevorderlijk voor de reputatie van zowel individuele verzekeraars als de sector.

Wat houdt DSA precies in?

Vanaf 1 juli heeft de verzekerde de keuze om de schade door zijn eigen verzekeraar af te laten handelen. Bij schade aan zijn auto door andermans toedoen moest de verzekerde, wanneer hij niet volledig casco verzekerd was en geen verhaalsrechtsbijstand had, zelf of via de assurantieadviseur naar de verzekeraar van de aansprakelijke partij stappen. De DSA brengt daar vanaf 1 juli 2021 verandering in. Deze geeft de verzekerde de keuze om de schade door de eigen verzekeraar af te laten handelen. Omdat er sprake is van een keuze blijft het, als de verzekerde niet volledig casco verzekerd is, ook na introductie van DSA mogelijk om zijn schade te claimen bij de WAM-verzekeraar van de aansprakelijke partij.  

Als de auto van verzekerde niet volledig casco verzekerd is, meldt hij of zijn assurantieadviseur de schade bij de eigen verzekeraar. De eigen verzekeraar beoordeelt de aansprakelijkheid op basis van het reguliere aansprakelijkheidsrecht. Als de uitkomst is dat de tegenpartij geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is, regelt de eigen verzekeraar de schade met de eigen verzekerde. Vervolgens wordt de schade verhaald op basis van de spelregels van de Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling (OVS). Het verhaal vindt volledig digitaal plaats in het Clearinghouse Regres (hierna: CR). En dat gebeurt in principe zonder uitwisseling van stukken. De markt kent CR als een bijzonder efficiënte manier van verhaal van materiële schaden tussen WAM verzekeraars, Rechtsbijstandsverzekeraars en volmachten (2020: > 120.000 Verhaal transacties).  

Voordelen voor onze verzekerden

 • DSA sluit goed aan op de wensen en verwachtingen van de verzekerde: verzekerden willen graag ontzorgd worden.
 • Duidelijkheid bij wie de verzekerde schade kan melden. Verzekerden ervaren het als heel onlogisch dat zij zich in geval van schade moeten melden bij de WAM-verzekeraar van de aansprakelijke partij.
 • De claim kan sneller in behandeling worden genomen en de schade kan sneller worden vergoed. Wanneer men kiest schade via de verzekeraar van de aansprakelijke partij in te dienen, moet men eerst weten wie die verzekeraar is om daar de schade in te dienen. Die verzekeraar onderneemt pas actie als deze ook melding heeft gekregen van de eigen verzekerde. En dat kan nog wel eens lang duren. Met de DSA kan de schade wel direct in behandeling worden genomen.
 • Contact met de verzekeraar die zijn verzekerde kent en waar u als assurantieadviseur korte lijnen mee heeft.
 • De verzekerde behoudt het recht om de WAM-verzekeraar van de aansprakelijke partij aan te spreken (keuzevrijheid).
 • De verzekerde of u als adviseur hoeft niet meer zelf de discussie aan te gaan met de WAM-verzekeraar van de aansprakelijke partij.
 • Door DSA heeft de Vereende meer contact met u als assurantieadviseur. Dat biedt kansen om gezamenlijk te werken aan een hogere klanttevredenheid.
 • U als assurantieadviseur kan uw WA-verzekerde zelf helpen en uw toegevoegde waarde bewijzen in plaats van te verwijzen naar de WAM-verzekeraar van de aansprakelijke partij.

Wanneer is DSA wel of niet van toepassing?  

Directe Schadeafhandeling is van toepassing als:

 • er sprake is van een botsing van een personenauto, verzekerd op een particuliere polis, met een ander motorrijtuig.
 • de bestuurder van het andere motorrijtuig geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is voor de botsing.
 • de personenauto en het andere motorrijtuig een Nederlands kenteken hebben dat geregistreerd is bij de Dienst Wegverkeer (RDW).

 

Directe Schadeafhandeling is niet van toepassing als:

 • er (ook) sprake is van letsel- en overlijdensschade (artikel 6:107 en 6:108 Burgerlijk Wetboek (BW)).
 • de aansprakelijke partij onbekend of onverzekerd is.
  In dat geval kunnen verzekerden waarvan hun auto niet volledig casco verzekerd is  zich blijven wenden tot het Waarborgfonds Motorverkeer.
 • de aansprakelijkheid niet vast komt te staan.
 • er sprake is van meervoudige botsingen, zoals kettingbotsingen.
 • de dekking die de verzekerde heeft op zijn eigen WAM-verzekering geschorst is.
 • er sprake is van een toegestane WAM-uitsluiting.

 

De Vereende bereidt zich voor op DSA

Een projectteam binnen de Vereende is bezig om de introductie van DSA goed te laten landen. We nemen hierin mee (niet limitatief): de opleiding van medewerkers, inregeling van het Clearinghouse regres, data collectie, inrichting financiële stromen en uiteraard houden we u op de hoogte via onze nieuwsbrief.

We liggen op koers en één ding weten we zeker: Op 1 juli 2021 zijn wij er klaar voor!  

Auteur

Ed Prins, afdelingsmanager Schadecentrum

Ed Prins