Beter een goede buur dan een verre vriend


22 september 2021 - Zaterdag 25 september is het Burendag. Burendag wordt ieder jaar op de 4e zaterdag in september gevierd en is een initiatief van Douwe Egberts en Oranje Fonds. De bedoeling van Burendag is om buren met elkaar te verbinden. Daarom kan een buurt hier bij het Oranje Fonds subsidie voor aanvragen. In 2021 zijn er meer dan 5.000 buurten aangemeld voor een buurtfeest. Goed contact met de buren zorgt voor een gezelligere, socialere en veiligere leefomgeving.

In het dagelijkse leven is het heel fijn als u een goed contact heeft met de buren, zodat u elkaar kunt helpen. Veroorzaakte schades kunnen zorgen dat de relatie met uw buren onder druk komt te staan. En dat is natuurlijk nooit de bedoeling. Daarom raden wij iedereen aan een AVP af te sluiten.

AVP in de praktijk

Vaak is het heel duidelijk waar de aansprakelijkheid ligt. Maar juist bij particuliere aansprakelijkheid kan de aansprakelijkheid ook afhankelijk zijn van specifieke factoren. Aan de hand van een paar voorbeelden lichten we dit toe.

Uw overbuurvrouw heeft een nieuwe telefoon gekocht. Tijdens het buurtfeest heeft u bewonderend het platte apparaat vast. Helaas valt de telefoon uit uw hand. U probeert de telefoon nog te grijpen, maar juist daardoor stoot u de telefoon precies in de BBQ. U raadt het al, de telefoon is kapot. Gelukkig heeft u een AVP, waar u deze schade kunt claimen.

Als mantelzorger zorgt u voor uw buurvrouw. Elke week gaat u er een dag heen om te koken, boodschappen te doen en u maakt er schoon. Tijdens het schoonmaken stoot u een antieke vaas om. Uw AVP verzekering dekt deze schade. Bent u werkzaam als vrijwilliger en maakt u in die context bij iemand schoon, dan bent u meestal verzekerd via de vrijwilligersorganisatie als u schade veroorzaakt.  Vroeger werd schade tijdens een vriendendienst niet gedekt onder de AVP. Maar mede in verband met de invoering van de mantelzorg (een vorm van een vriendendienst) was dit een onwenselijke situatie en is schade tijdens de uitvoering van een vriendendienst onder de AVP gedekt.

U bent op bezoek bij uw buurman. U drinkt gezellig een kopje thee. Als u naar de wc wilt gaan, struikelt u over uw loszittende veter en valt tegen de gloednieuwe tv aan die van de kast afvalt en kapot is. In dat geval bent u aansprakelijk voor de veroorzaakte schade en kunt u de schade claimen op uw AVP. Maar als de zaken ietsje anders liggen, kan de aansprakelijk ook anders zijn. Als u bijvoorbeeld flauw valt en dan tegen de tv aanvalt, dan bent u niet aansprakelijk.

En wat als u struikelt over de tv-kabel, die onhandig over de grond ligt, tegen de tv aanvalt en uzelf ernstig verwondt? Dan kan de aansprakelijkheid misschien zelfs omgekeerd liggen en kan het slachtoffer (eigenaar van de kapotte tv) mogelijk aansprakelijk zijn voor uw schade.

Schade en dan?

Zoals uit het laatste voorbeeld blijkt, is aansprakelijkheid en dekking onder de AVP afhankelijk van de specifieke omstandighedenieke factoren. Particuliere aansprakelijkheid kan een lastige zaak zijn. Het is daarom altijd aan te raden om in geval van schade even met uw assurantieadviseur contact op te nemen. Het goed regelen van eventuele schades is heel belangrijk om de contacten met uw buren goed te houden. Zo zorgt u ervoor dat u ook in geval van schades gezellig en zorgeloos met de buren kunt BBQ-en op het buurtfeest komende zaterdag.

 

AVP afsluiten bij de Vereende
U kunt bij de Vereende een AVP afsluiten als u in de reguliere verzekeringsmarkt geen AVP kunt afsluiten. Uw vorige verzekeraar heeft uw polis bijvoorbeeld beëindigd (royement) vanwege wanbetaling, veel geclaimde schades of omdat u ooit fraude heeft gepleegd.
De AVP dekt zowel de letselschade als materiële schade die u toebrengt aan derden en waarvoor u aansprakelijk bent. Ook de gevolgschade (indirecte schade) is gedekt op de AVP. Uw AVP geldt ook als uw huisdier schade toebrengt aan derden. U bent met de AVP verzekerd tot € 1.000.000,- per gebeurtenis.
Een verzekering bij de Vereende kunt u alleen afsluiten via een assurantieadviseur.