Aanpassingen vernieuwde inboedelverzekering


9 maart '22 - In de vorige nieuwsbrief informeerden wij u over de aanpassingen in de polisvoorwaarden van de inboedelverzekering. Behalve nieuwe voorwaarden verandert er nog meer aan de inboedelverzekering van de Vereende. In dit artikel zetten wij de overige wijzigingen uiteen. De ingangsdatum  voor alle wijzigingen is 1 mei 2022.

Geen inboedelwaardemeter meer bij garantie tegen onderverzekering

Net zoals bij de bestaande inboedelverzekering  blijven we de mogelijkheidbieden om te kiezen voor garantie tegen onderverzekering. De voorwaarden om voor garantie in aanmerking te komen, veranderen echter ten opzichte van de oude situatie.

In de oude situatie werd garantie verkregen door een Inboedelwaardemeter (IWM) in te vullen. Vroeger was dit de IWM van het Verbond van Verzekeraars. Het Verbond brengt echter al geruime tijd geen nieuwe IWM meer uit, dus sinds die tijd gebruikt de Vereende een eigen variant van dit instrument. Inmiddels zijn in de markt alternatieven ontstaan die de inboedelwaarde verfijnder kunnen inschatten. En die ook minder input van u vragen. Daarom hebben we aansluiting gezocht bij een partij die ons de gewenste ondersteuning kan bieden.

Infofolio

De Vereende is een samenwerking aangegaan met Infofolio. Infofolio is een bedrijf dat de beschikking heeft over een grote hoeveelheid data uit openbare bronnen. Infofolio heeft zich gespecialiseerd in het leveren van ‘digitale informatieproducten’ aan de verzekeringsbranche. Zij beschikt over een database op het gebied van vastgoed en risico in Nederland, en werkt al samen met diverse andere (grote) verzekeraars. Infofolio biedt op basis van eigen econometrische modellen de herbouwwaardes en inboedelwaardes aan van adressen in Nederland.

Het model dat infofolio heeft ontwikkeld voor het voorspellen van de inboedelwaardes heet het ‘Iris model’. Het model kan op basis van de combinatie postcode en huisnummer en de beschikbare data een betrouwbare inschatting maken  van de inboedelwaarde van het betreffende adres.  De Vereende kan dus op deze manier, in standaard situaties, het risico goed inschatten op basis van de postcode en het huisnummer.

 

Door deze nieuwe methode hoeven wij in standaard situaties veel minder vragen te stellen om toch tot een juiste premie te kunnen komen. Wij kunnen in deze gevallen ook garantie tegen onderverzekering verlenen, als de klant dit wenst.

Geen verzekerde som bij garantie

 

Wenst uw klant garantie tegen onderverzekering? Dat kan als er sprake is van een standaard situatie en wij het risico daardoor goed kunnen inschatten. Wij geven in die gevallen een polis af zonder verzekerde som.

 

Soms heeft Infofolio geen inboedelwaarde van het adres. Dan is er meestal sprake van een ‘niet standaard’ situatie.  In die gevallen zullen wij vragen naar de waarde van de te verzekeren inboedel. Wij geven dan een polis af mét verzekerde som, maar zonder garantie tegen onderverzekering. Uw klant kan ook in standaard situaties zelf kiezen voor ‘geen garantie’ en een eigen verzekerde som opgeven. Wij raden dit echter niet aan, omdat inboedelwaardes kunnen fluctueren.  Met garantie tegen onderverzekering is uw klant altijd optimaal verzekerd.

Bijzondere bezittingen vallen buiten de garantie

De dekking voor bepaalde bijzondere bezittingen is gemaximeerd, zoals reeds vermeld in de vorige nieuwsbrief. De maximeringen die gelden, zijn als volgt:

  • € 1.500 voor schade aan lijfsieraden, horloges, wearables zoals smartwatches en smartglasses, edelstenen, munten, edelmetaal en/of overige kostbaarheden;
  • € 5.000 voor schade aan audioapparatuur, audiovisuele- en computerapparatuur waaronder smartphones, tablets, optische instrumenten en/of foto-en filmapparatuur;
  • € 5.000 voor schade aan kunst, antiek, schilderijen, en/of muziekinstrumenten.

Deze maximeringen gelden standaard voor alle inboedelverzekeringen. Als uw klant meer bijzondere bezittingen heeft, dan kan het meerdere worden bijverzekerd. Dit moet dan apart worden opgegeven. Er geldt voor deze zaken echter nooit garantie tegen onderverzekering.

Bestaande polissen

De inboedelverzekeringen die nu al bij de Vereende lopen, zullen bij de verlenging van de polis worden overgezet op de nieuwe voorwaarden. Polissen zonder garantie houden een verzekerde som. Deze verzekerde sommen zullen wel zoals gebruikelijk de jaarlijkse indexaanpassing krijgen. De index is dit jaar door de hoge inflatie gestegen met 12,5%.

Voor polissen met garantie geldt dat bij hoofdprolongatie of eerdere mutatie een polis wordt afgegeven zonder verzekerde som. Bij de nieuwe methodiek hoort ook een andere premie dan voorheen. Voor bestaande klanten zorgen wij ervoor dat de nieuwe premie nooit hoger zal zijn dan de oude premie na eerder genoemde index. De nieuwe premie zal dus maximaal 12,5% hoger zijn dan de oude premie, maar lager is ook mogelijk.

 

Heeft u vragen over deze aanpassingen?

Onze medewerkers staan u graag te woord via 070-34008100