Nieuwe polisvoorwaarden inboedelverzekering


23 februari '22 - De inboedelverzekering van de Vereende krijgt binnenkort nieuwe polisvoorwaarden. In dit artikel informeren wij u over de wijzigingen.

Het is alweer een geruime tijd geleden dat de inboedelverzekering van de Vereende is geïntroduceerd. De Vereende heette toen nog de ‘Verenigde Assurantiebedrijven Nederland’, oftewel de VAN. Eind 2016 is de naam van de organisatie veranderd naar de Vereende, maar de inboedelverzekering was nog steeds dezelfde. De polisvoorwaarden stammen uit 2012.

Het werd dus hoog tijd om deze voorwaarden onder de loep te nemen en aan te passen naar de huidige tijd. Daar zijn we de afgelopen periode volop mee bezig geweest. Op 1 mei 2022 zullen de nieuwe inboedelvoorwaarden van de Vereende worden geïntroduceerd. Bestaande polissen met een contractvervaldatum in mei of later zullen bij het prolongeren overgaan op de nieuwe voorwaarden.

Wat verandert er?

Allereerst hebben wij de polisvoorwaarden duidelijker gemaakt door definities toe te voegen of aan te passen, en verzekerde zaken beter te omschrijven. Overige wijzigingen worden hieronder kort toegelicht.

Opzegtermijn

In de oude polisvoorwaarden hanteerden wij een opzegtermijn van een maand. In de nieuwe voorwaarden is de polis dagelijks opzegbaar. De polis moet wel minimaal 3 maanden hebben gelopen voordat deze opgezegd kan worden.

Huurdersbelang

De inboedelverzekering van de Vereende krijgt een standaard dekking voor huurders- of eigenarenbelang. In de oude polisvoorwaarden is deze dekking niet standaard toegevoegd. De standaard dekking voor huurdersbelang in de nieuwe voorwaarden bedraagt
€ 2.500. Natuurlijk is er de mogelijkheid om een hoger bedrag mee te verzekeren, maar dat moet dan worden opgegeven.

Overstroming

In de oude polisvoorwaarden was overstroming als schadeoorzaak uitgesloten van de verzekering. In de nieuwe voorwaarden is hier wel een dekking voor opgenomen. Het betreft dan een dekking voor overstroming als gevolg van het falen of doorbreken van een ‘niet primaire’ waterkering. Dat zijn waterkeringen van kanalen, beekjes en kleine rivieren.

Overstroming als gevolg van het falen van een primaire waterkering, dus van de grote rivieren of de zee, is nog steeds uitgesloten van de dekking.

Bijzondere bezittingen

De dekking voor bepaalde bijzondere bezittingen is gemaximeerd. Dat was al zo in de oude polisvoorwaarden. In de nieuwe polisvoorwaarden zijn de gevallen waarbij deze maximering geldt beter beschreven. De maximeringen die gelden zijn als volgt:

  • € 1.500 voor schade aan lijfsieraden, horloges, wearables zoals smartwatches en smartglasses, edelstenen, munten, edelmetaal en/of overige kostbaarheden;
  • € 5.000 voor schade aan smartphones, tablets, optische instrumenten en/of foto-en filmapparatuur;
  • € 5.000 voor schade aan kunst, antiek, schilderijen, en/of muziekinstrumenten.

Deze maximeringen gelden standaard voor alle inboedelverzekeringen. Zijn deze bedragen voor uw cliënt te laag, omdat hij een hogere waarde aan bijzondere zaken bezit? En wilt u het meerdere meeverzekeren? Dat kan. Geef dit dan op bij de aanvraag of wijziging van de polis.

Diefstal

In de oude polisvoorwaarden van de inboedelverzekering was diefstal uitsluitend gedekt na sporen van (in)braak. In de nieuwe polisvoorwaarden is er ook dekking voor diefstal na wederrechtelijk binnendringen. Er hoeven dan geen sporen van braak aan de woning te zijn. Er moet wel altijd aangifte worden gedaan bij de politie.

Eigen risico bij glasschade

In de oude polisvoorwaarden gold het standaard eigen risico van € 250 op de inboedelverzekering ook voor glasschades. In de nieuwe polisvoorwaarden geldt er voor glasschade geen eigen risico meer. De glasdekking moet natuurlijk wel gekozen zijn.

Vervolg

Behalve nieuwe polisvoorwaarden komen er nog meer aanpassingen aan voor de inboedelverzekering. Hierover meer in de volgende nieuwsbrief.