Eed of Belofte Financiele Sector

De directie heeft de belofte financiële sector afgelegd. De tekst hiervan is hieronder te lezen. Ook de leden van de Raad van Commissarissen hebben de eed of belofte afgelegd.

Het afleggen van de eed of belofte is tevens voor alle medewerkers verplicht en gebeurt ten overstaan van de voorzitter van de directie, als hoogste functionaris, en de compliance officer, als vertegenwoordiger van de organisatie. Het is binnen de Vereende een formeel moment waarop het belang van de normen en waarden hardop uitgesproken wordt en medewerkers verklaren hun werkzaamheden professioneel uit te zullen oefenen. De Vereende wil daarmee benadrukken dat een functie in de financiële wereld niet iets vrijblijvends is maar, maatschappelijke, verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Dit formele moment draagt ook bij aan de bewustwording.

Ik beloof dat ik

mijn functie als directeur integer en zorgvuldig zal uitoefenen;

 

een zorgvuldige afweging zal maken tussen alle belangen die bij de onderneming betrokken zijn, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de onderneming opereert;

 

in die afweging het belang van de klant centraal zal stellen en de klant zo goed mogelijk zal inlichten;

 

mij zal gedragen naar de wetten, reglementen en gedragscodes die op mij van toepassing zijn;

 

geheim zal houden wat mij is toevertrouwd;

 

geen misbruik zal maken van mijn kennis;

 

mij open en toetsbaar zal opstellen en mijn verantwoordelijkheid ken voor de samenleving;

 

mij zal inspannen om het vertrouwen in de financiële sector te behouden en te bevorderen.

Dat verklaar en beloof ik.