De Organisatie

Wie zijn we en wat doen we?

De Vereende N.V. biedt verschillende typen oplossingen voor bijzondere risico’s en bijzondere schades. Enerzijds als schadeverzekeraar en anderzijds als organisatie die het management voert over verschillende activiteiten, pools en fondsen. De Vereende is een klein bedrijf met kundige medewerkers, een uitgebreide governance-structuur (zie afbeelding) en een zeer diverse set aan stakeholders. Maar de Vereende is bovenal een bedrijf waar vanuit een bijzondere en maatschappelijke missie veel kansen liggen.

Op dit moment verleent de Vereende diensten aan de volgende entiteiten:

Missie

De missie van de Vereende is om oplossingen te bieden voor maatschappelijke issues in de verzekeringsbranche.

Visie

In onze visie kunnen die oplossingen op verschillende manieren worden geboden: door het aanbieden van verzekeringsproducten via eigen tekening of via bijvoorbeeld poolconstructies, maar ook door het managen van fondsen en bijzondere schades en het aanbieden van diensten. Wij willen een actieve rol spelen in dit veld en een plaats innemen in het debat. Het is essentieel dat we de kennis, de creativiteit en de slagkracht hebben om tot het uiterste te kunnen gaan bij het bieden van oplossingen.

Dit willen we bereiken door een actieve relatie met stakeholders, waaronder o.a. de aandeelhouders, het Verbond van Verzekeraars, de overheid, etc. Van onze medewerkers verwachten wij een gedreven houding om de klanten te helpen en de beste oplossing te vinden.

Wij hebben de ambitie om hier de beste in te worden en op die basis ons in te spannen om niemand in de kou te laten staan.

Bij de missie en de koers van de Vereende horen de volgende kernwaarden:

  • Oplossingsgericht: tot het uiterste gaan, hulpvaardig en pro-actief zijn;
  • Empathisch: toegankelijk zijn en op een gelijkwaardige en respectvolle manieren met alle stakeholders omgaan;
  • Autoriteit: verstand van zaken hebben, een kenniscentrum vormen en de kennis op een actieve manier uitdragen.