Wijzigingen in premies en voorwaarden Motorrijtuigverzekeringen


31 mei '23 - Periodiek analyseren we onze producten en passen deze eventueel aan op basis van de daaruit komende inzichten. Solidariteit blijft voor ons een belangrijk sleutelwoord. We kiezen voor zo rechtvaardig mogelijke tarieven, maar blijven weg bij te ver doorgevoerde individuele tariefstelling. Eerder dit jaar hebben we al een aantal producten aangepast. Hieronder informeren we u over de producten die de komende maanden worden aangepast.

De analyse heeft geleid tot 3 wijzigingen:

 1. Wijzigingen in tarieven
 2. Vernieuwde Algemene en Motorrijtuig voorwaarden
 3. Verbetering van de Ongevallen Inzittendenverzekering

Deze wijzigingen gaan gelden voor deze verzekeringen:

 • Motor en Teruggekeurde motorrijtuigen per 1 juni
 • Diverse (on)gekentekende motorrijtuigen per 1 juli. Hieronder vallen deze objecten: trike, quad, buggy, brommobiel, e-step, e-bike, ijscokar, vespacar, tuktuk, 3 en 4 wielige motorfiets, Stint, scootmobiel, elektrische rolstoel, segway, swing, tractor, treintje, trikke en werkmaterieel.

Alle wijzigingen gaan op de genoemde data in voor nieuwe klanten. Voor bestaande klanten gaan ze in per hoofdpremievervaldatum vanaf diezelfde datum.

 

 

1 - Wijzigingen in tarieven

Ook wij worden geconfronteerd met de gevolgen van inflatie: denk hierbij aan hogere kosten voor reparaties. Daarnaast hebben we te maken met hogere kosten bij letselschades en gaan de klimaatveranderingen nu hun tol eisen. Daarom voeren we de onderstaande wijzigingen door:

 • Voor de bovengenoemde motorrijtuigen wordt de WA premie verhoogd.
 • Voor Teruggekeurde motorrijtuigen wordt ook de premie van de Schade Verzekering Inzittenden (SVI) verhoogd.

2 - Nieuwe Algemene en Motorrijtuig voorwaarden

De Algemene voorwaarden en de Motorrijtuig voorwaarden hebben we aangepast: ze zijn beter leesbaar en hebben een duidelijker structuur. Ook zijn enkele dekkingen verbeterd. Om het voor de klanten gemakkelijker te maken welke dekkingen wel en niet van toepassing zijn, hebben we 4 varianten gemaakt. Deze motorrijtuigen krijgen de volgende varianten:

Variant 1: Motor (standaardvariant)

Variant 3: De genoemde gekentekend motorrijtuigen (standaardvariant zonder bonus/malus regeling)

Variant 4: De genoemde ongekentekend motorrijtuigen (standaardvariant zonder hulpverlening van de alarmcentrale en zonder bonus/malus regeling)

We hebben alle verschillen voor u op een rijtje gezet in deze verschillenlijst. We krijgen veel vragen over de nieuwe opzegtermijnen. In een ander artikel leggen we uit wat hierin verandert.

3 - Verbetering van de Ongevallen Inzittendenverzekering

De verzekerde bedragen voor de ongevallen-inzittendenverzekering (OI) hebben wij aangepast. De  huidige verzekerde combinaties zijn:

 • Combinatie 1: € 5.000,00 - € 10.000,00
 • Combinatie 2: € 5.000,00 - € 15.000,00
 • Combinatie 3: € 10.000,00 - € 20.000,00
 • Combinatie 4: € 10.000,00 - € 30.000,00

 

Deze verzekerde bedragen zijn in de meeste gevallen niet meer toereikend bij een overlijdensschade of schade waardoor iemand blijvend invalide raakt en niet marktconform. Daarom hebben wij ons OI-product herzien en ervoor gekozen om nog maar één combinatie aan te bieden met verbeterde verzekerde bedragen: € 10.000,00 bij overlijden en € 50.000,00 bij blijvende invaliditeit.

 

Voor bestaande klanten hebben we de aanpassing van de premie kunnen beperken. Voor hen geldt:

 • klanten met combinatie 1: de premie stijgt.
 • klanten met combinatie 2: de premie blijft, ondanks de hogere dekking, gelijk.
 • klanten met combinatie 3 en 4: de premie daalt, ondanks de hogere dekking.