Wijzigingen 2023 in premies Motorrijtuigverzekeringen


30 november 2022 - Periodiek analyseren we onze producten en passen deze eventueel aan op basis van de daaruit komende inzichten. Nu hebben we de motorrijtuigen onder de loep genomen. Solidariteit blijft voor ons een belangrijk sleutelwoord. We kiezen voor zo rechtvaardig mogelijke tarieven, maar blijven weg bij te ver doorgevoerde individuele tariefstelling.

De analyse heeft geleid tot 3 wijzigingen:

 1. Wijzigingen in tarieven
 2. Vernieuwde Algemene en Motorrijtuigvoorwaarden
 3. Verbetering van de Ongevallen Inzittendenverzekering

Deze wijzigingen gaan gelden voor deze verzekeringen:

 • Personenauto
 • Bestelauto
 • Bezorgbromfiets
 • Multi object contract
 • Bromfiets

Alle wijzigingen gaan in op 1 januari 2023 voor nieuwe klanten. Voor bestaande klanten gaan ze in per hoofdpremievervaldatum vanaf 1 januari 2023.

 

1 Wijzigingen in tarieven

Ook wij worden geconfronteerd met de gevolgen van inflatie: denk hierbij aan hogere kosten voor reparaties. Daarnaast hebben we te maken met hogere kosten bij letselschades en gaan de klimaatveranderingen nu hun tol eisen. Daarom voeren we de onderstaande gedifferentieerde wijzigingen door:

 • Personenauto:
  • De premie van WA, Beperkt en Volledig casco, SVI wordt verhoogd.
  • Daarnaast wordt de premie van personenauto’s die gebruikt worden voor lease en verhuur extra verhoogd.
 • Bestelauto:
  • De premie van WA, Beperkt en Volledig casco, SVI wordt verhoogd.
  • De premieverlaging voor bestelauto’s die gebruikt worden voor lease en verhuur wordt teruggedraaid.
 • De premie van Bezorgbromfiets WA wordt verhoogd.
 • De premie van Multi object WA wordt verhoogd.
 • De premie van Bromfiets wordt niet verhoogd. Het tarief blijft ongewijzigd.

We gaan binnenkort ook de andere Motorrijtuigproducten analyseren. Of deze producten ook een ander tarief krijgen, laten we op een later moment weten.

 

2 Nieuwe Algemene en Motorrijtuigvoorwaarden

De Algemene voorwaarden en de Motorrijtuigvoorwaarden hebben we aangepast: ze zijn beter leesbaar en hebben een duidelijkere structuur. Ook zijn enkele dekkingen verbeterd. Om het voor de klanten gemakkelijker te maken welke dekkingen wel en niet van toepassing zijn, hebben we 4 varianten gemaakt:

Variant 1: Personenauto en bestelauto (standaardvariant)

Variant 2: Bezorgbromfiets en bromfiets (standaardvariant zonder hulpverlening van de alarmcentrale    

Variant 3: Multi object buggy, quad, vespacar, tuktuk (standaardvariant zonder bonus/malus regeling)

Variant 4: Multi object overige motorrijtuigen (standaardvariant zonder hulpverlening van de alarmcentrale en zonder bonus/malus regeling)

We hebben alle verschillen voor u op een rijtje gezet in deze verschillenlijst.

Deze nieuwe voorwaarden gaan op een later moment gelden voor de andere motorrijtuigenproducten. We zullen u hier nog over informeren.  

3 Verbetering van de Ongevallen Inzittendenverzekering

De verzekerde bedragen voor de ongevallen-inzittendenverzekering (OI) hebben wij aangepast. De  huidige verzekerde combinaties zijn:

 • Combinatie 1: € 5.000 - € 10.000
 • Combinatie 2: € 5.000 - € 15.000
 • Combinatie 3: € 10.000 - € 20.000
 • Combinatie 4: € 10.000 - € 30.000

Deze verzekerde bedragen zijn in de meeste gevallen niet meer toereikend bij een overlijdensschade of schade waardoor iemand blijvend invalide raakt en niet marktconform. Daarom hebben wij ons OI-product herzien en ervoor gekozen om nog maar één combinatie aan te bieden met verbeterde verzekerde bedragen: € 10.000 bij overlijden en € 50.000 bij blijvende invaliditeit.

 

Voor bestaande klanten hebben we de aanpassing van de premie kunnen beperken. Voor hen geldt:

 • Klanten met combinatie 1: de premie stijgt.
 • Klanten met combinatie 2: de premie blijft hetzelfde.
 • Klanten met combinatie 3 en 4: de premie daalt.

De nieuwe verzekerde combinatie gaat op een later moment gelden voor de andere motorrijtuigen. We zullen u hier nog over informeren.