Wat schiet mijn klant op met DSA?

29-06-2022

Een jaar geleden, op 1 juli 2021, zijn verzekeraars gestart met Directe Schadeafhandeling (DSA). Wat is dat ook alweer en wat zijn de voordelen voor uw klanten? We merkten in gesprekken met assurantieadviseurs dat nog niet iedereen goed bekend is met DSA. Daarom nu een goed moment om dit hieronder toe te lichten.

Wat is DSA ook alweer?

Als uw klant schade heeft aan zijn of haar auto en de tegenpartij is (deels) aansprakelijk, dan kan uw klant er sinds 1 juli 2021 ook voor kiezen om de schade bij de eigen verzekeraar in te dienen. Dus ook als de klant alleen WA-verzekerd is. In het geval van de Vereende gaat dit uiteraard via u als assurantieadviseur. Omdat er sprake is van een vrije keuze is en blijft het, als de verzekerde niet volledig casco verzekerd is, mogelijk om de schade te claimen bij de verzekeraar van de aansprakelijke partij. 

Hoe werkt het?

Als de auto van uw klant niet volledig casco verzekerd is, meldt u als zijn of haar assurantieadviseur de schade bij de Vereende. Wij beoordelen de aansprakelijkheid op basis van het reguliere aansprakelijkheidsrecht. Als hier uit komt dat de tegenpartij geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is, regelt de Vereende de schade met uw klant. Vervolgens verhalen wij de schade bij de verzekeraar van de tegenpartij op basis van de spelregels van de Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling. 

Wat zijn de voordelen voor uw klant?

 • DSA sluit goed aan op de wensen en verwachtingen. Klanten willen graag ontzorgd worden.
 • Duidelijkheid bij wie de verzekerde schade kan melden. Klanten ervaren het als heel onlogisch dat zij zich in geval van schade moeten melden bij de verzekeraar van de aansprakelijke partij.
 • De claim kan sneller in behandeling worden genomen en de schade kan sneller worden vergoed. Wanneer uw klant kiest om schade bij de verzekeraar van de aansprakelijke partij in te dienen, moet hij of zij eerst weten wie die verzekeraar is om daar de schade in te dienen. Die verzekeraar onderneemt pas actie als deze ook melding heeft gekregen van de eigen verzekerde. En dat kan soms nog wel eens lang duren. Met DSA kan de schade wel direct in behandeling worden genomen.
 • Contact met de Vereende die uw klant kent en waar u als assurantieadviseur korte lijnen mee heeft.
 • Uw klant heeft de keuze om de verzekeraar van de aansprakelijke partij aan te spreken.
 • Uw klant of u als adviseur hoeft niet meer zelf de discussie aan te gaan met de verzekeraar van de aansprakelijke partij.
 • Door DSA heeft de Vereende meer contact met u als assurantieadviseur. Dat biedt kansen om gezamenlijk te werken aan een hogere klanttevredenheid.
 • U als assurantieadviseur kan uw klant zelf helpen en uw toegevoegde waarde bewijzen in plaats van te verwijzen naar de verzekeraar van de aansprakelijke partij.

Wanneer is DSA wel of niet van toepassing? 

DSA is van toepassing als:

 • er sprake is van een botsing van een particulier verzekerde personenauto met een ander motorrijtuig.
 • de bestuurder van het andere motorrijtuig geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is voor de schade.
 • de personenauto en het andere motorrijtuig een Nederlands kenteken hebben dat geregistreerd is bij de Dienst Wegverkeer (RDW).

DSA is niet van toepassing als:

 • er (ook) sprake is van letsel- en overlijdensschade (artikel 6:107 en 6:108 Burgerlijk Wetboek (BW)).
 • de aansprakelijke partij onbekend of onverzekerd is. In dat geval kunnen verzekerden waarvan hun auto niet volledig casco verzekerd is zich blijven wenden tot het Waarborgfonds Motorverkeer.
 • de aansprakelijkheid niet vast komt te staan.
 • er sprake is van meervoudige botsingen, zoals kettingbotsingen.
 • de dekking die de verzekerde heeft op zijn eigen WAM-verzekering geschorst is.
 • er sprake is van een toegestane WAM-uitsluiting.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u met ons contact opnemen op telefoon nummer 070 - 3408 100 of verzekeren@vereende.nl. Wij beantwoorden graag uw vragen

Het Verbond van Verzekeraars heeft onderstaande infographic gemaakt om DSA uit te leggen.