Wat is de wet – en regelgeving voor pakketjes bezorgen met de taxi?


9 december 2020 - In de nieuwsbrief van 26 november kondigden we aan dat ook het bezorgen van pakketjes met een taxi bij de Vereende verzekerd kan worden. Dit is een mogelijkheid voor taxichauffeurs om extra inkomsten te genereren in deze lastige tijd. We hebben hier een aantal vragen over ontvangen. Daarom een verdere toelichting in dit artikel.

Is het bezorgen van pakketjes met een taxi toegestaan?

Volgens de ‘Wet Personenvervoer 2000’ is vervoer van goederen met een taxi mogelijk. Maar de taxichauffeur moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 1. Minimaal 90% van de gereden kilometers moet taxi-gerelateerd zijn, anders vervalt de vrijstelling voor het betalen van motorrijtuigenbelasting.
 2. De BTW op dat goederenvervoer is anders dan op taxi-gerelateerd vervoer. Voor goederenvervoer geldt een omzetbelasting/BTW van 21% en voor taxi-gerelateerd vervoer 9%. Daarnaast vraagt goederenvervoer om een andere aanduiding/bediening in de Boord Computer Taxi dan taxi-gerelateerd vervoer. Er gelden andere regels met betrekking tot rij- en rusttijden.

 

Wat is taxi-gerelateerd vervoer?

Uitgangspunt bij taxivervoer is dat de rit rechtstreeks ten dienste van het vervoer van personen tegen betaling plaatsvindt (taxi-gerelateerd vervoer). Het vervoer met een passagier is een zogenaamde ‘beladen rit’.

Bij vervoer van pakketjes (niet-taxi-gerelateerd vervoer) staat de rit niet rechtstreeks ten dienste van het vervoer van personen tegen betaling en dan wordt gesproken van een ‘onbeladen rit’. 

Wanneer is een onbeladen rit taxi-gerelateerd?

Maar ook een onbeladen rit kan taxi-gerelateerd zijn. Dat leidt tot een aantal praktijksituaties waarbij het onduidelijk is in welk van beide categorieën – taxi-gerelateerd-vervoer of niet-taxi-gerelateerd vervoer – een bepaalde rit valt. Hierover zijn de onderstaande afspraken gemaakt.

Onbeladen taxi-gerelateerd vervoer (valt onder de 90%-regeling):

Bij onbeladen taxi-gerelateerd vervoer is de aard van het vervoer essentieel om kwalitatief goed taxivervoer te kunnen uitoefenen. Als meest voorkomend kan worden aangemerkt:

 • de voorrit, het rijden naar een klant of standplaats, ook als dit vanaf het woonadres gebeurt;
 • de ritten om de auto te onderhouden: wassen, tanken, reparatie, onderhoud, keuring, garagebezoek. Ook als dit buiten werktijd plaatsvindt.

 

Onbeladen niet taxi-gerelateerd vervoer (valt niet onder de 90%-regeling):

Bij niet taxi-gerelateerd vervoer staat het vervoer niet rechtstreeks ten dienste van het vervoer van personen tegen betaling. De ritten zijn wel zakelijk, maar vallen buiten de 90%-regeling. Voorbeelden van zakelijk, niet taxi-gerelateerd vervoer zijn:

 • het woon-werkverkeer van en naar het bedrijfsadres (NB, dit is voor de omzetbelasting WEL een privé rit en kent een eigen fiscale behandeling);
 • goederenvervoer: het halen en brengen van pakketjes, koeriersdiensten;
 • het bezoeken van (leden)vergaderingen of andere bijeenkomsten;
 • het volgen van cursussen, opleiding, bijscholing t.b.v. de taxionderneming;
 • het bezoeken van filialen van het bedrijf of werknemers/collega’s;
 • besprekingen met de boekhouder, adviseur;
 • stortingen van contant geld bij een bank;
 • het maken van een rit (vaak met een limousine) voor promotionele doeleinden;
 • het bezoeken van zieke collega`s;
 • het op de weg inwerken van chauffeurs, zonder dat er klanten in de taxi worden vervoerd;
 • het gebruik maken van taxibusjes voor personeelsuitjes (eigen personeel), waarbij de werknemers alleen de brandstof vergoeden;
 • het tussentijds naar huis gaan om andere kleding aan te trekken of om thuis te eten;
 • rouw(volg)- en trouwvervoer. Dit personenvervoer, met inbegrip van het afhalen en terugbrengen van de gasten, is uitgesloten van de bepalingen in de Wet personenvervoer 2000 en heeft niet het karakter van (openbaar) taxivervoer.

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van kennis van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV).