Voorwaarden gezinsrechtsbijstand vernieuwd

18 juli 2018 - Per 1 augustus 2018 past de Vereende de voorwaarden voor de gezinsrechtsbijstandverzekering aan. Deze zijn dan weer up-to-date met de huidige wetgeving en geldende procedures.

Wijzigingen

In mei van dit jaar is de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) geïntroduceerd. Hierdoor zijn de regels met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens aangescherpt. Ook heeft SRK rechtsbijstand, de rechtsbijstandsverzekeraar die de verzekering voor ons uitvoert haar klachtenprocedure aangepast. Daarnaast heeft het Europese hof van Justitie een aantal jaren geleden de vrije advocatenkeuze onderstreept. Dit houdt in dat een verzekerde zelf een advocaat kan kiezen, ook één die niet voor de rechtsbijstandsverzekeraar werkt. Dit kan alleen als het een juridische of administratieve procedure betreft en niet als bijvoorbeeld om juridisch advies wordt gevraagd. Het inschakelen moet altijd met toestemming vooraf en in opdracht van SRK gebeuren. Schakelt een verzekerde zelfstandig een advocaat in, dan worden de kosten niet vergoed. Al deze wijzigingen zijn voldoende reden om de voorwaarden voor de gezinsrechtsbijstandverzekering te herzien. Hiermee zijn gelijk andere wijzigingen meegenomen die noodzakelijk waren. De nieuwe voorwaarden zijn te downloaden vanaf onze website. Onze verzekerden en assurantieadviseurs zijn inmiddels op de hoogte gebracht van de wijzigingen in de voorwaarden. 

Gezinsrechtsbijstand voor wie?

Het zijn vast herkenbare situaties: Een aankoop via het internet en achteraf blijken er problemen te zijn met de levering of een conflict met de werkgever over een (dreigend) ontslag. Maar ook een aansprakelijkstelling voor een aanrijding waarvan je zelf vindt niet aansprakelijk te zijn. In zulke gevallen is het fijn dat u kunt terugvallen op de juridische bijstand van deskundigen. De Vereende kan een rechtsbijstandverzekering aanbieden wanneer dit bij een andere verzekeraar niet mogelijk blijkt te zijn. Wij gaan dan graag op zoek naar een passende verzekeringsoplossing.

SRK

De rechtsbijstand wordt uitgevoerd door SRK Rechtsbijstand. Doordat wij de rechtsbijstand uitbesteden, is er de garantie dat een geschil door een onafhankelijke partij wordt behandeld. De Vereende werkt voor de uitvoering al jaren met SRK samen en heeft zeer goede ervaringen met deze partij. SRK heeft juristen in dienst die allemaal gespecialiseerd zijn in een specifiek rechtsgebied. Samen beheersen zij alle rechtsgebieden die op uw rechtsbijstandverzekering van toepassing zijn.