Verzekeringsdekking bij het gebruik van het Model taxatierapport Woonruimte 2021


7 april 2021 - Het zal u niet zijn ontgaan dat de woningtaxatiebranche samen met geldverstrekkers een nieuw model taxatierapport Woonruimte heeft ontwikkeld. Vanaf 1 juli 2021 kunnen woningtaxateurs alleen nog gebruik maken van dit nieuwe model.

Nieuw model

In het nieuwe model zijn drie modellen samengevoegd: het Model Bijzonder beheer woonruimte, het Model Transactie woonruimte Individueel en het Model taxatierapport Woonruimte. Het nieuwe model vervangt het oude model uit 2018 en geeft verduidelijking en meer ruimte voor duurzaamheidsaspecten. Daarnaast bevat het een bouwkundige opnamestaat die opdrachtgevers inzicht geeft in de herstelkosten van mogelijke gebreken. Dit is een indicatie en dus géén bouwkundige keuring of een vervanging daarvan.

Verplichte opleiding

Als voorwaarde voor het gebruik van het model wordt gesteld dat de verplichte opleiding voor woningtaxateurs is gevolgd en dat het daarbij behorende examen met goed gevolg is afgerond. Meer informatie over het scholingstraject vindt u hier (Bron: NRVT)

Documenten

Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) heeft aantal documenten ter beschikking gesteld inzake dit Model taxatierapport Woonruimte 2021.
-Model taxatierapport Woonruimte 2021
-Opdrachtvoorwaarden
-Bouwkundige opnamestaat
-Toelichting bij de bouwkundige opnamestaat

Verzekeringsdekking

Heeft u de opleiding gevolgd en gaat u werkzaamheden verrichten volgens dit nieuwe model? Dan zijn deze werkzaamheden verzekerd op uw BAVAM-polis in de hoedanigheid van woningtaxateur als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • U maakt gebruik van de door het NRVT ter beschikking  gestelde modellen en documenten zoals hierboven zijn vermeld en;
  • U bent geslaagd voor de schriftelijke of mondelinge toets of;
  • U bent (nog) niet geslaagd, maar heeft aan uw taxatierapport een plausibiliteitsverklaring van een taxateur toegevoegd die wel geslaagd is.

Wie op 1 juli 2022 nog niet geslaagd is, wordt uitgeschreven uit de kamer Wonen op grond van het niet voldoen aan de educatieverplichting. Er kan dan ook geen gebruik meer worden gemaakt van de plausibiliteitsverklaring van een taxateur die wel geslaagd is. In dat geval zal de dekking op de BAVAM-polis, in de hoedanigheid van woningtaxateur, komen te vervallen wegens het ontbreken van de juiste certificering.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de verzekeringsdekking? Neem dan contact met ons op. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 070-3408100.

Heeft u inhoudelijke vragen over de werking van het model?  Dan verzoeken wij u contact op te nemen met het NRVT.