Verzekeringen dagelijks verlengen


1 november '23 - Op dit moment verlengt de Vereende nog twee maanden van tevoren de hele portefeuille voor zowel contract- als premieverlenging. Het verlengen van zoveel polissen tegelijk neemt veel capaciteit in beslag. Hierdoor moeten we vaak het portaal tijdelijk sluiten en kunt u geen aanpassingen meer doorgeven. Daarnaast ontvangt de ene klant zijn prolongatiestukken 4 weken van te voren en de andere klant 8 weken van te voren door de huidige manier van verlengen. Dat is niet wenselijk en daarom gaan we dit proces aanpassen.

Wat gaat er veranderen?

Vanaf prolongatiedatum 1 januari 2024 gaan we dagelijks verlengen, 5 weken voor de verzekering afloopt. Deze nieuwe manier van werken geldt voor zowel de premie- als de contractverlenging. Uiteraard blijft het resultaat van de verlenging hetzelfde en ontvangt u de stukken die u van ons gewend bent. Met voorbeelden maken we het proces hieronder duidelijk.

 

Op maandag 27 november 2023 verlengen wij alle polissen die hun contractvervaldatum of premievervaldatum op 1 januari 2024 hebben. Dit zelfde doen wij op dinsdag 28 november voor alle polissen met een contract- of premievervaldatum  van 2 januari 2024, enzovoort.

 

Wat zijn de voordelen voor u?

  • Het portaal blijft bereikbaar wanneer wij de verlenging uitvoeren.
  • Toekomstige rekeningen zullen we voor klanten nooit eerder dan 5 weken van tevoren boeken.
  • In de backoffice zal minder handmatig aangepast hoeven te worden waardoor polisbladen sneller gecommuniceerd worden.

 

Wat verandert er voor u?

Incasseert u de vervolgpremie zelf? Dan zult u per dag een rekening ontvangen van de polissen waarvoor u premie moet incasseren. Voorheen werd dit aan de hand van de borderel gecommuniceerd. Die ontvangt u nog steeds, maar die zal op een later moment verstuurd worden dan u van ons gewend bent. De borderel zal de eerste dag van de maand, die verlengd is, worden verstuurd. Als voorbeeld: Omstreeks 1 januari wordt de borderel van januari verstuurd.

 

Blijft de Rekeningcourant hetzelfde?
Er verandert niks aan de Rekeningcourant. Deze ontvangt u nog steeds op hetzelfde moment.

Heeft u vragen?
Neemt u dan gerust contact op met ons. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur op telefoonnummer 070-3408100 of op verzekeren@vereende.nl.