Verzekerde bedragen beroepsaansprakelijkheid niet aangepast per 1 april 2020

4 maart 2020 - Eind vorig jaar verschenen er berichten dat de verzekerde bedragen voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor assurantiebemiddelaars aangepast zouden worden. Deze aanpassing zou per 1 april 2020 doorgevoerd worden, maar de wijziging is vooralsnog uitgesteld.

Het gaat hier om de vijfjaarlijkse aanpassing van de Europese richtlijn (EU) 2016/97 waarbij gebruikt wordt gemaakt van het Europees indexcijfer van de consumentenprijzen. De aanpassing zou neerkomen op een wijziging in artikel 10 van verordening (EU) 2016/97 waarbij het minimaal verzekerd bedrag aangepast zouden worden naar € 1.300.380 per aanspraak en € 1.924.560 per jaar.

Door Minister Hoekstra  van Financiën is deze verhoging ter consultatie voorgelegd. Tijdens deze consulatie kon er gereageerd worden op alle onderdelen van de concept-regeling en de bijbehorende toelichting. De consultatie is op 16 februari 2020 gesloten. Binnen de consultatieperiode zijn vijf openbare reacties binnengekomen. Het ministerie van Financiën gaat nu bekijken of de reacties aanleiding zijn voor aanpassing van de regeling. Vervolgens wordt – voorafgaande aan de inwerkingtreding – de gewijzigde regeling gepubliceerd met een toelichting, waarin (indien nodig) wordt ingegaan op de consultaties.

Wij blijven deze ontwikkelingen volgen en houden u op de hoogte van wijzigingen. Zoals u van ons mag verwachten, zorgen wij er voor dat uw polis altijd voldoet aan de nieuwe Europese regelgeving.