Vereende geeft gastcollege aan studenten Erasmus Universiteit


1 december '21 - Op dinsdag 23 november heeft Arnold van Eijsden een gastcollege gegeven aan de studenten die de master Aansprakelijkheid en Verzekering volgen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Na een korte introductie van de Vereende kwam de beroepsaansprakelijkheidsverzekering  aan de orde. Daarbij is de dekkingssystematiek met het in- en uitlooprisico uitgelegd. Verder zijn de verplichtingen bij schade, enkele veel voorkomende claims en de verschillende soorten procedures besproken. Na de pauze gingen de studenten aan de slag met een (waargebeurde) praktijkcasus. De studenten beoordeelden de dekking onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, bepaalden welke informatie zij zouden opvragen en welk schadebedrag er gereserveerd moet worden. Ten slotte werd van de studenten gevraagd hoe zij de casus (juridisch) inhoudelijk beoordelen. Daarbij kwam een levende discussie op gang, waarbij de studenten ook elkaar probeerden te overtuigen van hun standpunt. De studenten en docenten reageerden positief op dit informatieve college. Het behandelen van een praktijkcasus werd daarbij erg gewaardeerd, omdat de lesstof daarmee goed tot leven kwam.

goodiesNamens de Vereende ontvingen de studenten nog een leuke goodiebag. Ook volgend jaar biedt de Vereende weer twee stageplaatsen aan voor deze masterstudenten, zodat zij een goed beeld krijgen van onze praktijk.