Verbond van Verzekeraars doneert aan stichting voor zorgverleners

29 april 2020 - Het Verbond van Verzekeraars maakt 2,5 miljoen euro over aan de Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC). Ook gaat het Verbond een partnership aan met de stichting. Met de bijdrage kan de stichting vanaf 1 mei aan de slag om (familieleden van) alle zorgverleners financieel te steunen die door het werken in de frontlinie van de coronazorg, op de IC terechtkomen en zélf arbeidsongeschikt worden of mogelijk zelfs komen te overlijden door een ernstige coronabesmetting. Denk hierbij aan zorgverleners zoals operatieassistenten, verpleegkundigen en ambulancebroeders in en om ziekenhuizen, maar ook verzorgenden en verpleegkundigen in verzorgings- en verpleeghuizen.

De Stichting wil voorkomen dat zorgverleners en hun familie naast de zorgen en verdriet door arbeidsongeschiktheid of sterfte door een coronabesmetting met financiële problemen geconfronteerd worden. “Dit geldt zeker voor de groep zorgverleners die geen buffers, werkgeversvangnet of verzekering heeft,” aldus Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond. “De Stichting biedt een helpende hand aan alle zorgverleners en hun nabestaanden die elke dag hun leven in de waagschaal stellen. Daarom dragen wij graag bij aan een zo belangrijk maatschappelijk initiatief.” 

De Vereende draagt als lid van het Verbond van verzekeraars naar rato bij aan de donatie aan de ZWiC. Wilt u meer informatie over de stichting of zelf een donatie doen? Bezoek dan de website van het ZWiC.