Tarieven Motorrijtuigen verder in lijn gebracht


8 september 2021 - Op 1 oktober 2021 wordt de premieberekening van drie Motorrijtuigenproducten van de Vereende geactualiseerd. Dit past in ons beleid om onze producten te analyseren en eventueel aan te passen aan de daaruit komende inzichten. Solidariteit blijft daarbij voor ons een belangrijk sleutelwoord. We kiezen er voor om onze tarieven zo rechtvaardig mogelijk vorm te geven, waarbij we er bewust voor kiezen om weg te blijven van te ver doorgevoerde individuele tariefstelling. 

Net als wij al eerder (per 1 augustus 2020) deden met Personenauto en Bestelauto Particulier hebben wij nu ook voor de groepen Motor en Bestelauto Zakelijk de toeslag voor het schadeverleden ingebouwd via de reguliere B/M-inschaling (Roydata), zoals deze in de branche gebruikt wordt.

Ook het zwaarder laten wegen van ‘eigen schuld’ als gevolg van rijontzeggingen en fraudemeldingen hebben wij in lijn gebracht met de aanpassingen van vorig jaar zomer. Dit is naast de bovengenoemde groepen ook van toepassing voor de productgroep Teruggekeurd.

B/M inschaling

Voor bestaande klanten verandert er in de opbouw van schadevrije jaren niets. Voor nieuwe klanten betekent dit dat zij te maken kunnen krijgen met een aangepaste B/M-inschaling. Deze kan oplopen tot 140% in het geval dat er een negatief aantal schadevrije jaren is. Offertes blijven wij afgeven op basis van de 100% premie. Op basis van de officiële B/M-verklaring vindt de definitieve premiebepaling plaats. Dit kan leiden tot een teruggaaf of bijbetaling ten opzichte van de geoffreerde premie.

Gebruik bestelauto

Voor Bestelauto Zakelijk is bovendien de tariefstelling – naar aanleiding van actuariële analyse – aangepast aan het gebruik van de bestelauto. Voor koerier- en bezorgdiensten leidt dit in veel gevallen tot een hogere premie, voor veel andere gebruik soorten tot een premieverlaging. De aanpassing heeft plaats gevonden op basis van de meest recente schadestatistieken, waarbij wij rekening hebben gehouden met de effecten van de corona-pandemie.

Ingangsdatum

Prolongaties (hoofdpremievervaldatum) op of na 1 oktober 2021 worden op deze wijze verwerkt. Offertes met een ingangsdatum op of na 1 oktober worden op basis van de bovengenoemde aanpassingen opgemaakt.

Vervolg

De volgende producten die we gaan aanpassen zijn taxi, bromfiets en vrachtwagen. Vermoedelijke ingangsdatum daarvan is 1 januari 2022; natuurlijk zullen we u tijdig informeren.