Samenwerking en het Protocol Verzekeraars en Criminaliteit


15 december 2020 - Bij het aangaan van de samenwerking met u als assurantieadviseur hebben wij een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin wij, over en weer, onze rechten en plichten hebben vastgelegd.

Protocol

Als lid van het Verbond van Verzekeraars hebben wij ons geconformeerd aan het Protocol Verzekeraars en Criminaliteit. Daarom treffen wij maatregelen ter preventie en bestrijding van fraude en verzekeringscriminaliteit. Deze maatregelen hebben onder meer betrekking op het zorgen voor beheersmaatregelen, bewustwording van fraude en fraudepreventie.
De volledige tekst van dit protocol is terug te vinden op de website van het Verbond van Verzekeraars.

Conformeren

Partijen waar wij werkzaamheden aan uitbesteden, moeten  zich ook conformeren aan de in dit Protocol voorgeschreven normen en regels. Dit heeft als doel te waarborgen dat de Vereende – ook voor de door die partijen uitgevoerde activiteiten – compliant blijft.  

Wij gaan er vanuit dat u zich hier, vanuit uw rol als adviseur, aan conformeert.

Reageren?

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen en/of wilt u reageren? Dan kunt u ons bereiken, van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer +31 (0)70 – 340 81 00.