Prinsjesdag 2020

 

17 september 2020 - Dinsdag 15 september was het Prinsjesdag. We hebben Hoffelijk gevraagd te onderzoeken wat de gevolgen van het nieuwe regeringsbeleid zijn op het gebied van schadeverzekeringen. Hieronder zijn de belangrijkste ontwikkelingen op een rij gezet.

Stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand

De kans bestaat dat gesubsidieerde rechtsbijstand in de toekomst niet meer voor iedereen toegankelijk is. Het kabinet wil daarom eind 2024 een nieuw stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand laten ingaan. Via proeven in 2021 wordt het nieuwe stelsel uitgewerkt. Hierbij wordt vooral gekeken naar:

  • makkelijker toegang tot gesubsidieerde rechtsbijstand;
  • hogere kwaliteit en betere vergoedingen voor professionals; en
  • het voorkómen van de kans dat overheid en burger het niet met elkaar eens zijn.

Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers (TAS)

Werknemers die ziek zijn geworden door blootstelling aan asbest kunnen een tegemoetkoming krijgen. Deze tegemoetkomingen zijn voorschotten op de uiteindelijke schadevergoeding van de werkgever.

In 2021 is € 4,7 miljoen begroot aan uitkeringslasten. De verwachting is dat het aantal aanvragen de komende jaren stabiel blijft.

Evaluatie vuurwerkregeling

In 2021 zal een evaluatie van de compensatieregeling vuurwerk moet bepalen of deze voldoende is om de schade voor ondernemers te vergoeden door de nieuwe regels rond vuurwerk.

Taskforce verkeersveiligheidsdata

Vertegenwoordigers van politie, hulpverleners en verzekeraar gaan bijeenkomen om de ongevallencijfers van licht gemotoriseerde voertuigen beter inzichtelijk te maken.

Meerjarenagenda Slachtofferbeleid

In 2021 wordt de Meerjarenagenda Slachtofferbeleid afgerond. Hieruit worden slachtoffers van misdrijven ondersteund om hun schade te verhalen. Daarna zal een college adviseren welke verbeteringen in het stelsel doorgevoerd moeten worden. In 2021 moet ook de Wet uitbreiding slachtofferrechten ingaan. Deze wet verplicht verdachten van zware misdrijven bij de zitting aanwezig te zijn.

De commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven krijgt jaarlijks een bijdrage voor de bureaukosten. Het fonds geeft een tegemoetkoming aan slachtoffers met letsel als zij hun schade niet vergoed kunnen krijgen.

Slachtofferhulp Nederland biedt gratis ondersteuning aan slachtoffers, getuigen of nabestaanden na een misdrijf, verkeersongeluk of calamiteit. Ook zij krijgen een bijdrage.

Affectieschade

1 januari 2019 is de vergoeding voor affectieschade ingegaan. Besloten is om 5 jaar na de ingangsdatum de gevolgen van deze vergoeding te evalueren. Bijvoorbeeld de gevolgen voor de WA-premies en of de hoogte van de schadevergoedingen hoog genoeg zijn.