Polis op maat voor eigenaar werkplaats deelscooters


8 maart 20023 - Een verhuurder van deelscooters huurt een werkplaats in hartje Den Haag. Vorig jaar ontbrandde daar – door nog onbekende oorzaak – een lithiumbatterij. De werkplaats brandde volledig uit. De verzekeraar vergoedde de schade, maar zegde daarna wel de polis op.

Het was een flinke brand in de Haagse Vechtstraat. Vanwege de rookontwikkeling moesten bewoners van de bovengelegen appartementen tijdelijk hun woning uit. “Het is nog met een sisser afgelopen, er lagen een stuk of honderd accu’s opgeslagen”, herinnert Dick Boereboom zich.  “Gelukkig was er geen schade aan de woningen en raakte er niemand gewond.”

Boereboom, als assurantieadviseur verbonden aan Eijgendaal & van Romondt B.V., heeft het pand in de Vechtstraat in portefeuille. Kort vóór de brand had hij van de eigenaar het verzoek gekregen om de gebouwenverzekering aan te passen, omdat de hoedanigheid was veranderd. “In de oorspronkelijke polis ging het om particuliere bewoning, nu om deelscooterverhuur. De polis was nog niet rond toen de brand uitbrak.”

Boereboom is zeer te spreken over de handelswijze van de verzekeraar. “Ze hebben alle schade vergoed en in alles meegedacht. Maar ze willen dit soort risico’s niet in de boeken hebben. Zodoende kwam ik bij Marvin Kalpoe van de Vereende terecht.”

Polis met clausules

Kalpoe is acceptant bij de Vereende. Hij beoordeelt de risico’s bij aanvragen van klanten die op de reguliere markt geen verzekering kunnen krijgen omdat ze niet aan alle acceptatiecriteria voldoen. Samen met Boereboom ontwikkelde hij een polis op maat, met de nodige clausules.

Kalpoe somt op: “Er mogen geen batterijen meer opgeslagen worden in het pand. Wat helpt, is dat er bij de werkplaats een buitenterrein is, en dat de huurder al zelf op het idee was gekomen om daar containers te plaatsen. Het opladen van de batterijen moet dus in die containers gebeuren, op minimaal tien meter van de werkplaats. Sowieso mag er na sluitingstijd niet meer opgeladen worden. Afgekeurde accu’s gaan direct in een daarvoor bestemde container. Verder is de aanwezigheid van een alarm- en brandmeldinstallatie verplicht. De elektrische installatie moet gekeurd zijn en in het gebouw moeten goedgekeurde brandblusapparaten aanwezig zijn.

Inspectie

Voor de polis definitief werd, liet Kalpoe een inspectie uitvoeren door firma Burghgraef, Van Tiel & Partners B.V. “Dat is altijd interessant om mee te maken. Zij kijken hoe de risico’s eruitzien en bevragen de klant. Zijn er brandblussers? Is er een alarm? Is de elektrische installatie gekeurd? Hangen er geen kabels los? Zijn er geen verlengsnoeren aan elkaar gekoppeld? De inspecteur maakt een rapport met aanbevelingen. Als het rapport akkoord is, kan ik een definitieve offerte afgeven. Indien nodig met aanpassingen van de clausules naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rapport.” 

Gino Puister, eigenaar van het pand, is goed te spreken over de samenwerking. “Zo moet het ook gaan. Ik ben blij dat ik weer verzekerd ben.” Vanzelfsprekend berekent hij de premie deels door aan de huurder. “Normaliter betaal ik zo’n € 1.000 per jaar aan een gebouwenverzekering, nu is dat € 5.000. De huurder begrijpt dat gelukkig. Die is gebaat bij een werkplaats in het centrum.” 

Regelgeving

Ook intermediair Dick Boereboom is goed te spreken over de maatwerkoplossing. “Er is in oplossingen gedacht, niet in problemen. We hebben er van beide kanten ook veel energie in gestoken.” Wel vraagt hij zich af of er niet meer regelgeving nodig is voor de opslag van batterijen. “Je ziet ze ongemerkt overal tegenwoordig: in hoverboards, in bezorgfietsen. En maar al te vaak liggen ze gewoon opgeslagen bij een fietsenmaker of achterin een restaurant. Vaak beseffen mensen niet eens dat er een batterij ligt.”

In december was er opnieuw een brandje – door nog onbekende oorzaak – bij de werkplaats. Afgezien van een flinke rookontwikkeling bleef de schade beperkt tot de container met refurbished accu’s. Het opslaan van de lithiumbatterijen buiten het gebouw heeft dus effect gehad. Met deze maatregel is erger voorkomen. Er zijn dan ook geen extra preventiemaatregelen gesteld door de Vereende.