Moet een adviseur vrezen voor aansprakelijkheid rond Conservatrix?


13 januari 2021 - Tienduizenden Nederlanders met een Conservatrix-polis moeten rekening houden met een 10 tot 40 procent lagere uitkering dan waar ze op gerekend hadden. Dat levert ook een nare smaak op bij de tussenpersonen die hen een Conservatrix-verzekering adviseerden. De eerste verwijten zijn al gemaakt: waarom werd er niet gewaarschuwd? Maakt een gedupeerde consument die zijn adviseur aansprakelijk stelt voor het verlies een kans? Advocaat Harm Jan Tulp van Yspeert Advocaten verwacht van niet.

Tulp is geen vreemde als het gaat om aansprakelijkheid van financieel adviseurs. Hij was de advocaat die voor Kassa een voorbeeldbrief opstelde waarmee klanten hun adviseur aansprakelijk konden stellen in de ORV-zaak. Adviseurs waren naar zijn interpretatie verplicht om hun klanten op de hoogte te houden van premiedalingen. Een plicht om actief te waarschuwen voor het faillissementsrisico van een verzekeraars is er volgens hem niet.

Alleen informatieplicht over het product

“Een daartoe strekkende verplichting kan naar mijn mening niet worden afgeleid uit artikel 4:20, derde lid, Wft. Uit de uitspraken van de Commissie van Beroep van afgelopen zomer in de ORV-kwesties moet klaarblijkelijk worden afgeleid dat deze bepalingen restrictief moeten worden uitgelegd: alleen als het om informatie met betrekking tot het product zélf gaat, is er een informatieplicht.”

Een adviseur hoeft dus niet actief klanten te informeren over de problemen waar een verzekeraar in verkeert. “Hij moet dan immers van de financiële situatie van die verzekeraars volledig op de hoogte zijn en dat zal in de regel niet het geval zijn.”

Civielrechtelijke aansprakelijkheid ook lastig

Of een adviseur civielrechtelijk aansprakelijk is, zal afhankelijk zijn van de zaak zelf. Maar ook die kans acht Tulp niet groot. “Een relevante wegingsfactor zal zijn of de tussenpersoon zelf op de hoogte was van de financiële situatie bij Conservatrix in die mate dat hij kon voorzien dat het faillissement eraan zat te komen. Naar mijn inschatting zal dat niet snel het geval zijn”, zegt Tulp.

En al zou een adviseur wel op de hoogte zijn van een naderend faillissement, dan wordt het lastig voor een klant om dat te bewijzen. “Dat is belangrijk, nu op de consument die stelt te zijn benadeeld door een fout van de tussenpersoon, de bewijslast van die fout, de schade en het causaal verband rust.”

Onderzoek naar rol DNB

Wie kan een klant wel aansprakelijk stellen? Een zaak tegen de Amerikaanse eigenaar Global Growth (voorheen Eli Global) zal geen eenvoudige exercitie zijn. Vaker zijn vraagtekens gezet bij de rol van DNB in het dossier. Het ministerie gaat het handelen van de toezichthouder bij de gedwongen verkoop in 2017 onderzoeken. Eventuele verwijtbare handelingen zullen moeten blijken uit het rapport.

Maar of daar aansprakelijkheid uit afgeleid kan worden is sterk de vraag. De aansprakelijkheid van toezichthouders beperkt zich tot gevallen van opzet of grove schuld.

Ondanks uitsluiting wil Bavam adviseurs helpen

Als een adviseur toch een aansprakelijkstelling krijgt inzake Conservatrix, dan doet die tussenpersoon er goed aan om dat direct te melden bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar. Hoewel er formeel geen dekking is –  claims die voortvloeien uit het faillissement van een verzekeraar zijn uitgesloten – wil de BAVAM adviseurs wel graag helpen. Een team van de Vereende overlegt momenteel op welke manier er invulling gegeven wordt aan die ondersteuning.

 

Bron: AMweb