Meest gestelde vragen

11 juli 2019 - Het portaal OnzeVereende staat sinds 1 juli live. De reacties die wij krijgen zijn overwegend positief. De ervaringen zijn ook dat het portaal zich grotendeels vanzelf wijst. Toch hebben we enkele vragen meerdere keren ontvangen. Daarom zijn deze vragen misschien ook voor u interessant. De vragen hebben we hieronder voor u beantwoord.

 

Account is geblokkeerd

In elke organisatie, ook de uwe, is een beheerder toegewezen. Deze persoon kan uw account deblokkeren. Bent u zelf de beheerder en is uw account geblokkeerd? Neem dan contact met ons op via 070 3408 100 of via assurantieadviseur@vereende.nl. Wij zullen dan uw account deblokkeren.


Geen activatiemail

Heeft u nog geen activatiemail ontvangen en wilt u wel een account? Neem dan contact met ons op via 070 3408 100 of via assurantieadviseur@vereende.nl.

 

Creditering van de eerste premie bij gewijzigde schadevrije jaren

Als u in de samenwerkingsovereenkomst heeft gekozen om de incasso door ons te laten verzorgen, gaat alleen bij een nieuwe verzekering de eerste premie via uw rekening courant. De eerste premie dient uw klant daarom altijd aan u te betalen.

Het kan voorkomen dat de opgebouwde schadevrije jaren door verzekeringnemer niet direct voor ons zichtbaar zijn in roydata. In dat geval rekenen wij bij aanvang van de polis de offertepremie. Als later alsnog in roydata de opgegeven schadevrije jaren beschikbaar komen, passen wij de premie aan vanaf aanvangsdatum. Wij betalen de teveel betaalde premie terug aan uw klant. Het is daarom van belang dat u goed met uw klant afspreekt welk bedrag wordt betaald voor de aanvangspremie.

Als u geen financieel risico wilt lopen, vraagt u in alle gevallen aan uw klant om de offertepremie aan u te betalen. Zijn de schadevrije jaren wel zichtbaar in Roydata, dan wordt de polis opgemaakt met korting. Uw rekening courant wordt dan belast voor een lager bedrag dan de offertepremie. U dient dan wel de teveel betaalde premie zelf terug te betalen aan uw klant.

 

Ik heb problemen met inloggen

Het portaal werkt het best met een moderne browser als Chrome. Of probeer in te loggen op een ander apparaat, zoals uw smartphone of een tablet. Lukt het dan wel om in te loggen, dan ligt het waarschijnlijk aan de configuratie van uw kantoor-omgeving. Lukt het dan nog niet, neem dan contact op ons met onze helpdesk via 070 3408 100 of via assurantieadviseur@vereende.nl

 

Chrome instellingen

Wij raden een moderne browser, zoals Chrome aan, omdat dan de functionaliteiten van OnzeVereende het best tot zijn recht komen. Het is dan wel belangrijk dat u uw instellingen correct heeft staan. Als u in Chrome uw taalinstellingen niet op ‘Nederlands’ heeft staan en pagina’s laat vertalen, wordt dit met Google translate vertaald. Dat kan voor vreemde en onjuiste teksten zorgen. Bij chrome://settings/languages kunt u de taal veranderen naar ‘Nederlands’.

 

Ik ontvang geen kopieën van polissen meer?

Nee, dat klopt. Alleen de eerste polis (de opmaak van offerte naar polis) wordt digitaal verzonden naar de assurantieadviseur. De overige polissen (mutaties, prolongaties, royementen) kunt u in het portaal OnzeVereende terugvinden.

 

De Bonus Malus korting lijkt niet goed te worden verwerkt op polissen

Dat klopt in enkele gevallen. Dit is het geval op de polissen van geconverteerde offertes. Dat zijn offertes die nog in ons oude systeem (voor 1 juli) zijn opgemaakt en als offerte overgezet zijn naar het ons nieuwe systeem. Er wordt hard aan gewerkt om dit zo snel mogelijk op te lossen.