Marianne Heezen: De Vereende, veelzijdig in schade en verzekeren

13-07-2022

De meeste mensen kennen de Vereende als loket voor moeilijk verzekerbare risico’s. Moeilijk verzekerbaar vanwege de aard van het object of vanwege de persoon die de verzekering afsluit. Mensen die werkzaam zijn bij een verzekeraar of een assurantieadviseur, weten vaak dat de Vereende ook de uitvoering doet van de taken van het Waarborgfonds Motorrijtuigen en het Nederlands Bureau. Wat veel minder bekend is, is de rol die de Vereende vervult als uitvoerder van bijzondere verzekeringsoplossingen als de Atoompool en de Nederlandse Herverzekeringspool voor Terrorismeschade, kortweg NHT. Ook de run-off van de Milieupool wordt door de Vereende uitgevoerd.

Marianne Heezen

Sinds januari 2022 is Marianne Heezen verantwoordelijk voor Pools bij de Vereende. ‘Ik kende de Vereende al van jaren terug, toen ik namens het platform Mobiliteit van het Verbond zitting had in het bestuur van het Waarborgfonds en het Nederlands Bureau. Ook zat ik jarenlang namens Reaal aan tafel bij de Milieupool, die inmiddels in run off is.

auteur Marianne_HeezenVanaf 1 januari heb ik opnieuw kennisgemaakt en de organisatie van binnenuit leren kennen. De hele organisatie maar vooral ook de onderdelen waar ik verantwoordelijk voor ben geworden, de Atoompool en de NHT. Binnen de Vereende, en zeker ook bij de Pools, gaat het om zaken met een maatschappelijk belang. Of het nu gaat om het verzekeren van een reactor waar medische isotopen gemaakt worden (die betekenen voor mensen met kanker vaak het verschil tussen leven of dood) of het afdekken van de financiële gevolgen van een terroristische aanslag: wat we doen, doet er toe.

Verzekerbaarheid van nucleaire installaties en terroristische aanslagen

Zowel nucleaire installaties als terroristische aanslagen, zijn maatschappelijk relevante thema’s. Voor de nucleaire installaties geldt dat in de discussie over de energietransitie, de eventuele bouw van nieuwe centrales opeens hoog op de agenda staat. Voor de Atoompool betekent dat de mogelijkheid om in poolverband nieuwe risico’s te verzekeren. Om te zorgen dat de capaciteit van de Atoompool toereikend blijft, wordt er actief gekeken naar mogelijke nieuwe toetreders, zeker nu de afgelopen jaren vanwege fusies en overnames het aantal deelnemers is afgenomen. De verzekerde bedragen van een nucleaire installatie voor aansprakelijkheid zijn geregeld in de WAKO en deze zijn zodanig hoog, dat de risico’s niet door een afzonderlijke maatschappij verzekerd kunnen worden. Er is dus altijd sprake van pools uit andere landen die meetekenen op de Nederlandse risico’s en vice versa tekent de Atoompool mee op nucleaire risico’s in het buitenland. Op die manier kan de verzekerbaarheid geborgd blijven.

Voor de NHT geldt dat we 20 jaar na de oprichting bezien in hoeverre de NHT nog steeds voldoet. Welke behoefte heeft de markt? Volstaat de huidige oplossing nog in al haar facetten? Dat zijn de vragen waar we ons de komende periode over buigen.

Meedenken over nieuwe oplossingen

Naast de reeds bestaande pools, denken we ook mee over mogelijke nieuwe oplossingen. Op welke wijze zou het risico op overstroming verzekerbaar gemaakt kunnen worden? Maatschappelijk zeer relevante thema’s, passend bij de bijzondere rol van de Vereende, en zeer interessant om over mee te kunnen denken! ‘