Makelaar, is uw verzekerd bedrag te laag?

21 november ’18 - Als makelaar heeft u met de BAVAM-polis, onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering, een goede verzekering. Het is verstandig om regelmatig te onderzoeken of alle gegevens op uw polis nog juist zijn en/of het verzekerd bedrag nog wel voldoende is.

Wij bieden voor makelaars een minimaal verzekerd bedrag aan van € 500.000. De laatste jaren zien wij echter een stijging in het aantal claims waarin een bedrag wordt gevorderd dat hoger ligt dan € 500.000. De voornaamste reden is de stijgende waarde van (bedrijfs)onroerend goed. Dit kan er toe leiden dat de verzekerde bedragen op uw BAVAM-polis niet meer toereikend zijn. U kunt dus geconfronteerd worden met het feit dat een deel van de schade niet gedekt is. Wij willen dit voorkomen door u de gelegenheid te geven om de verzekerde bedragen te verhogen naar € 1.000.000 per aanspraak en € 2.000.000 per verzekeringsjaar.

Een verhoging van de verzekerde bedragen zal wel invloed op uw premie hebben. Bij een verhoging van € 500.000 per aanspraak naar € 1.000.000 per aanspraak zal uw premie met ongeveer 21% stijgen. Onze acceptatieafdeling doet u graag een nieuw voorstel.

U kunt ons bereiken op 070-3195 310 of per mail.