Korting voor ambassadeurs BAVAMpolis


2 september 2020 - Onze BAVAM-polis is nog steeds  beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor financieel adviseurs en makelaars & taxateurs in onroerende zaken. Dat is de belangrijkste uitkomst uit het klanttevredenheidsonderzoek dat wij de afgelopen maanden door Marketresponse lieten uitvoeren. 

Wij willen iedereen die meewerkte aan het marktonderzoek via deze weg bedanken voor de respons. Om onze tevreden klanten nog eens extra te bedanken, geven wij hen een korting wanneer ze ons actief aanbevelen en een nieuwe klant aandragen.

NPS-meting

Polishouders zijn zeer tevreden over onze dienstverlening, zowel die van de acceptatieafdeling als van de schadeafdeling: 86 procent geeft ons een acht of hoger en 25% zelfs een ‘dikke’ tien! Ze zijn met name enthousiast over het contact met BAVAM en de ervaringen die zij hebben met de afhandeling van een claim. De medewerkers van zowel de acceptatieafdeling als de schadeafdeling worden als zeer deskundig beoordeeld en komen hun afspraken goed na.

Ruimte voor verbetering

Prachtig natuurlijk, maar zeker zo belangrijk zijn de opmerkingen over mogelijke verbeteringen. Grofweg zijn die er op 3 fronten: het ontbreken van een cyberdekking, de wens van verzekerden om meer te profiteren van onze kennis op het gebied van beroepsaansprakelijkheid en de hoogte van de premie.

Daarom hebben wij de volgende acties ondernomen.

  1. Cyberdekking

    De behoefte aan een cyberdekking is een al eerder vastgestelde wens. In onze nieuwsbrief van 9 juli hebben wij de belangstelling op dit vlak nog eens voorzichtig gepeild. De wens bleek sterk aanwezig te zijn: 90% van de respondenten heeft interesse in het bijsluiten van cyberdekking. Op korte termijn zullen wij met een optie komen om dit, tegen een aantrekkelijke meerprijs, af te sluiten. Polishouders krijgen hier uiteraard zo snel mogelijk informatie over en andere belangstellenden informeren wij uiteraard via zoveel mogelijk algemene kanalen.

  2. Kennis delen

    Daarnaast de wens om onze kennis over beroepsaansprakelijkheid breder te delen. Wij zijn er al langer van overtuigd dat onze kennis van grote waarde voor de hele branche kan zijn. Tegelijkertijd zijn wij terughoudend in het al te specifiek delen van praktijkvoorbeelden. Zaken zijn in de meeste gevallen niet identiek en het gaat vaak om de details en bovendien hebben we te maken met veel privacyaspecten. Wel vinden wij de signalen op dit vlak heel belangrijk en willen graag bijdragen aan een verdere professionalisering van de branche. Wij zullen de komende tijd in deze nieuwsbrief meer artikelen plaatsen die gericht zijn op de wat meer ‘algemenere zaken’ die voor elke BAVAM-polishouder interessant zullen zijn. En werken aan artikelen achter een ‘slotje’ die alleen voor onze BAVAM-klanten te lezen zijn.

  3. De premie
    De prijs/kwaliteit verhouding van de BAVAM-polis wordt als goed ervaren. Over de hele portefeuille bekeken hanteren wij ook een juist premieniveau, maar wij kijken nu of we per categorie de juiste premie hanteren en of bijvoorbeeld jarenlang geen schade niet extra beloond zou moeten worden. Dit is een tijdrovend project en zal dit jaar nog niet tot structurele aanpassingen leiden. Bent u een tevreden klant, maar wilt u graag korting op uw premie? Bekijk dan de onderstaande actie ‘korting voor ambassadeurs’.

Korting voor ambassadeurs

De financieel adviseurs, makelaars en taxateurs uit het marktonderzoek beamen weer dat u met uw BAVAM-polis gewoon goed zit. In dit kader willen wij dan ook een korting geven aan onze ’ambassadeurs’. Als een tevreden klant een nieuwe klant voor de BAVAM aandraagt, krijgen beiden in 2021 een korting van 10% op de premie. Wij waarderen dat deze klanten hun nek voor ons uitsteken en we willen die waardering hiermee dan ook graag laten zien. Deze actie is beschikbaar voor nieuwe klanten die voor 31 december 2020 een BAVAM-polis hebben afgesloten.
Wenst u van deze actie gebruik te maken? Klik dan hiernaast op knop 'Korting voor ambassadeurs'.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met één van onze acceptanten. Zij zijn te bereiken op +31 (0)70 - 319 53 10 of via verzekeren.bavampolis@vereende.nl.