Kentekenplicht voor bijzondere bromfietsen wordt uitgesteld 


15 mei '24 - Eerder dit jaar besteedden wij in de nieuwsbrief aandacht aan de naderende kentekenplicht voor bijzondere bromfietsen. We gaven aan dat deze kentekenplicht per 1 juli 2024 zou ingaan. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft laten weten dat de kentekenplicht wordt uitgesteld. De nieuwe datum waarop de kentekenplicht moet ingaan, is nu 1 januari 2025.

 

Reden uitstel

Er moet namelijk nog onderzoek worden gedaan naar het formaat kentekenplaat voor de bijzondere bromfietsen. De kentekenplaat voor een bijzondere bromfiets kan niet het formaat hebben van de snorfietskentekenplaat omdat de breedte van die plaat mogelijk (te veel) uitsteekt bij voertuigen als elektrische steps. En dat zou in eerste instantie wel de afmeting worden. Ook is genoemd dat het verschil tussen snorfietsen en bijzondere bromfietsen niet duidelijk is als voor beide categorieën voertuigen dezelfde plaat wordt toegepast.

Er wordt nu onderzocht of er een kleiner formaat kentekenplaat kan worden gemaakt met de bestaande apparatuur en binnen de bestaande werkwijzen dat als standaardformaat voor alle bijzondere bromfietsen toepasbaar is. Om dit kleinere formaat kentekenplaat als standaardformaat door te voeren, moet zeker zijn dat duplicaatcodes en echtheidskenmerken zijn aan te brengen.

Hierdoor is de inwerkingtreding van de kentekenplicht voor bijzonder bromfietsen doorgeschoven naar 1 januari 2025. Voor bestaande bijzondere bromfietsen zal vanaf die datum een overgangsperiode van een jaar zijn, dus tot 1 januari 2026.