Inzicht risico’s voor financieel dienstverlener en makelaar


13 januari 2021 - Als ondernemer loopt u diverse risico’s. Een deel van de risico’s kunnen middels een verzekering worden afgedekt. Het is daarbij van belang dat u een goed inzicht heeft in welke risico’s u loopt en welke risico’s u kunt en wilt verzekeren.

Voor de financieel dienstverleners en makelaars biedt de Vereende onder meer een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, hierna te noemen AVB, aan. De AVB wordt door de Vereende overigens ook voor andere doelgroepen aangeboden. De verzekeringen worden soms door elkaar gehaald terwijl de dekking van geheel andere aard is. In dit artikel lichten wij u graag toe waarom het ten zeerste aan te bevelen is om voor uw bedrijf zowel een AVB als een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te sluiten.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Wanneer u aan de Vereende denkt, denkt u wellicht allereerst aan onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor vermogensschade die tijdens de uitoefening van het beroep of bedrijf aan derden wordt veroorzaakt. Met andere woorden, het betreft vermogensschade als gevolg van een beroepsfout. Vermogensschade is, zoals het woord al doet vermoeden, schade die enkel bestaan uit financieel nadeel dat niet het gevolg is van schade aan personen en/of zaken.

U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de situatie waarbij een medewerker van een assurantiekantoor een verkeerd kenteken aan de verzekeraar doorgeeft en er bij een schade geen uitkering door de motorrijtuigverzekeraar volgt omdat er een ander voertuig verzekerd is. Of een makelaar die een verkeerde verkoopprijs opneemt in de koopovereenkomst. Een dergelijke vergissing kan grote financiële gevolgen hebben voor uw klant. Mogelijk stelt uw klant u aansprakelijk voor de door hem geleden financiële schade. Een dergelijke aansprakelijkstelling kunt u melden bij uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Uiteraard zal bij iedere situatie gekeken worden naar de omstandigheden van het geval en is het afhankelijk van de geldende polisvoorwaarden of een schade onder de dekking valt.

Door de AFM is voor financieel dienstverleners een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht gesteld. Voor een lidmaatschap bij diverse brancheorganisatie, zoals de NVM en VBO, wordt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor makelaars vaak als een vereiste gezien. Indien u deze verzekering bij de Vereende sluit, voldoet u aan de gestelde vereisten.  

De AVB

Naast financiële schade is het ook mogelijk dat u of een medewerker van uw kantoor schade veroorzaakt aan zaken van iemand anders of letselschade veroorzaakt bij een collega of derde. U kunt hierbij denken aan een makelaar die een verkoopbord door een gasleiding steekt of een assurantieadviseur die tijdens een klantbezoek een dure vaas van het tafeltje stoot. Een AVB biedt in beginsel dekking voor dergelijke schades. Ook schade die werknemers aan elkaar toebrengen of schade die werknemers tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden oplopen kunnen onder de dekking van de AVB vallen. Genoemde voorbeelden vallen uitdrukkelijk niet onder de dekking van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Er is dus geen sprake van een overlapping tussen de dekkingen van de verzekeringen. De verzekeringen vullen elkaar juist aan. U bent daarmee verzekerd tegen de meest voorkomende schadevoorvallen.

In tegenstelling tot de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een AVB niet verplicht gesteld. Toch is het ten zeerste aan te bevelen de combinatie van zowel de beroepsaansprakelijkheidsverzekering als een AVB te sluiten. Immers, een ongeluk zit in een klein hoekje en u wilt uw klanten natuurlijk niet achterlaten met een kapotte vaas.

Wegam

Naast de hiervoor genoemde verzekeringen zijn er nog andere producten om uw onderneming goed te verzekeren. Wist u dat u ook voor een Wegam-dekking bij de Vereende terecht kunt? De Wegam biedt een secundaire dekking voor de schade van medewerkers ontstaan door of met motorvoertuigen tijdens verkeersongevallen onder werktijd waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

 

Neemt u gerust contact op met onze acceptatieafdeling om de diverse mogelijkheden te bespreken en een offerte aan te vragen.