Hoe gaat de Vereende om met mensen met een betalingsachterstand?


26 juni '24 - Verzekeraars kunnen, door constructief om te gaan met klanten met betalingsproblemen, eraan bijdragen dat de financiële problemen van deze groep klanten niet groter worden. Verzekeraars kunnen hen soms zelfs juist helpen deze problemen aan te pakken. Hiervoor is een Protocol bij betalingsachterstanden opgesteld waarin regels voor verzekeraars in de omgang met klanten met betalingsproblemen zijn opgenomen. Het gaat daarbij onder andere om communicatie en informatievoorziening, afspraken met incassopartners, meewerken aan schuldsanering en weer verzekeren van mensen die een schuldsaneringstraject hebben doorlopen.

Voldoen verzekeraars?

Stichting toetsing verzekeraars (Stv) controleert door middel van audits of verzekeraars zich aan dit protocol houden. Later dit jaar zullen zij de bevindingen communiceren. Voor de verzekeraars organiseerden zij alvast een bijeenkomst om de voorlopige resultaten te bespreken en door middel van een ervaringsdeskundige en workshops door experts de noodzaak van een goede uitvoering van dit protocol nog verder te benadrukken.

Carola Wijkamp-Hermsen

Een van de sprekers was Carola Wijkamp-Hermsen, directievoorzitter bij de Vereende en lid van bestuur van het Verbond van Verzekeraars en lid RvT van New Financial Forum. Zoals hopelijk bekend is bij de lezers van onze nieuwsbrief biedt de Vereende oplossingen voor maatschappelijke problemen in de schadeverzekeringsbranche, zonder winstmaximalisatie of groei als doel. Naast de verzekeraar de Vereende omvat dit het Waarborgfonds, het Nederlands Bureau, de Atoompool en de NHT (Terrorismepool). Het doel is om onverzekerbaarheid tegen te gaan. Vanuit deze rol hebben wij ook een belangrijke maatschappelijke rol bij de verzekerbaarheid van mensen die door betalingsproblematiek zich niet meer in de reguliere markt kunnen verzekeren.

Carola begint met een persoonlijke introductie dat zij niet alleen stellig gelooft in een maatschappij waar we goed voor elkaar moeten zorgen, maar ook dat zij zelf uit een gezin komt waar door omstandigheden  elk dubbeltje omgedraaid moest worden en zij dus uit eigen ervaring weet welke stress en uitdagingen dit met zich mee kan brengen. Daarom raakt dit onderwerp haar ook persoonlijk.

Collega's Raylison Vidal en Esmee Berkerlaar in gesprek over sociaal incasseren.

Wat doet de Vereende?

Bevlogen vertelt Carola dat klanten met een betalingsachterstand onderdeel van onze core business is. Als intermediaire organisatie kunnen mensen alleen via een assurantieadviseur een verzekering afsluiten. Dus op voorhand spreken wij klanten sporadisch. Maar als  klanten ons bellen met een betalingsachterstand, gaan we het gesprek aan. Waarom is er een achterstand? We kijken dan ook naar verschillende mogelijkheden om de klant te helpen. Zou een betalingsregeling lucht geven, zou de klant met minder dekking uit kunnen of zou de klant bijvoorbeeld bij een terugval in schadevrije jaren niet beter de laatste schade zelf kunnen betalen? Uiteraard gaat dat allemaal in samenspraak met de adviseur.

Als blijkt dat er schuld is bij meerdere partijen verwijzen we ook door naar de gemeente van de klant voor schuldhulpverlening. En als de klant eenmaal in de schuldhulpverlening zit (bij een NVVK-lid), zijn een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) en inboedelverzekering vaak verplicht. Specifiek voor die klanten biedt de Vereende de AVP en inboedelverzekering met korting aan. Op deze manier kunnen we mensen in een schuldhulpverlening helpen de eerste stappen te zetten.

We zouden natuurlijk graag meer doen, want de Vereende is een vangnetverzekeraar met een maatschappelijke rol. Maar ook wij moeten onze eigen broek ophouden, we moeten zwarte cijfers schrijven en voldoen aan alle eisen die aan verzekeraars worden gesteld. De premies worden berekend op het risicoprofiel. Dat betekent als we een groep korting geven, andere groepen iets meer moeten betalen. Dat blijft een heel lastig spanningsveld, waar we zo eerlijk mogelijk mee omgaan. 

Als vangnetverzekeraar proberen we de klanten zo snel mogelijk weer naar de reguliere markt te krijgen. Het is fijn dat mensen die nergens anders terecht kunnen zich door dit vangnet toch nog kunnen verzekeren, maar zeker voor mensen met schulden is het door de hogere premie geen goede situatie. We sturen ook steeds meer op een terugkeer zodra dat mogelijk is. Het klinkt natuurlijk raar, een verzekeraar die van zijn klanten af wil. Maar dat is wel de rol van de Vereende. En natuurlijk blijven er dan nog genoeg andere bijzondere risico’s die wel echt bij de Vereende thuishoren.

Oproep aan verzekeraars

Hoe groot het probleem is van mensen met schuldenproblematiek is lastig in te schatten. Exacte cijfers kunnen we nog niet uit onze data halen. Maar Carola doet hierbij ook een oproep: “Zeg de verzekering van klanten niet te snel op. Als iemand een keer zijn verzekering niet op tijd heeft betaald, kijk dan eerst wat er aan de hand is en of de klant makkelijk geholpen kan worden. Want zoals gezegd, het is goed dat er een vangnet is, maar het is beter voor de klant wanneer hij of zij er geen gebruik van hoeft te maken.”
 

Download hier het Protocol bij betalingsachterstanden

Protocol bij betalingsachterstanden (verzekeraars.nl)