Het Waarborgfonds Motorverkeer in Suriname!


3 mei '23 - Suriname? Zit er daar ook een Waarborgfonds Motorverkeer? Ja! Dat leest u goed! Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, maar liefst 7.768 kilometer hier vandaan zit het Waarborgfonds Motorverkeer in Suriname. Is dit hetzelfde als in Nederland of werkt het totaal anders? Dit hebben wij uitgezocht in Paramaribo zelf! Ben jij ook benieuwd naar de verschillen? Lees meer in ons interview met onze collega van het WBF in Suriname.

Hoe werkt het Waarborgfonds in Suriname?

“Het Waarborgfonds Motorverkeer in Suriname is in 1981 op basis van de Wam-wet opgericht voor benadeelden van een verkeersongeval die in bepaalde gevallen niet terecht kunnen bij een verzekeraar voor een vergoeding. Zij kunnen dan bij ons aankloppen voor een vergoeding. Een van onze voorwaarden is dat de schade veroorzaakt moet zijn door een motorrijtuig.”

Wanneer kan een benadeelde een beroep doen op jullie?

“Dit kan bijvoorbeeld wanneer er schade is toegebracht door een gestolen of onverzekerd motorrijtuig, maar ook wanneer de tegenpartij onbekend is.”

De voorwaarden komen grotendeels overeen met onze voorwaarden, hoe zit het met de verzekeringsplicht in Suriname?

“Natuurlijk geldt er ook een verzekeringsplicht voor alle motorvoertuigen. Maar er zijn ook gevallen waarbij een partij niet verzekerd is. Wij adviseren om het eerst onderling op te lossen, als dit niet lukt zullen wij bemiddelen tussen de partijen. Wij schieten het bedrag voor en verhalen het op de aansprakelijke partij.”

Hoe worden alle vergoedingen betaald?

Elke verzekeraar is verplicht jaarlijks een bedrag genaamd de WAM-toeslag in ons fonds storten. De WAM-toeslag wordt betaald door de verzekeringnemers bij het afsluiten van de WAM-verzekering. Deze is per voertuig verschillend, een auto heeft een andere toeslag dan een bromfiets. Het Ministerie van Financiën bekijkt onze jaarrekening en indien nodig wordt er bijgesprongen door de overheid.”

Wie kunnen een claim bij jullie indienen?

“Wij ontvangen van zowel verzekeraars als benadeelden claims. Wanneer de benadeelde Allrisk verzekerd is zal de verzekeringsmaatschappij de schade eerst vergoeden. Vervolgens zullen zij de schade verhalen op ons. Als de benadeelde geen Allrisk verzekering heeft moet hij het verzoek rechtstreeks bij ons in te dienen.”

Wij hanteren een eigen risico van €250, klopt het dat jullie dit niet hebben?

Bij ons is er geen eigen risico van toepassing. Wij hanteren per claim administratiekosten van 50 Surinaamse dollars voor het drukwerk aangezien alles per formulier gaat. Dit wordt standaard in alle gevallen ingehouden op de uitkering.”

Hoe zit het met getuigen?

“Als er getuigen zijn die het voorval hebben meegemaakt of hebben zien gebeuren wordt de claim bijna altijd goedgekeurd. Of als er camerabeelden zijn bij een parkeerschade wordt dit ook goedgekeurd, ook al is het kenteken van de veroorzaker niet leesbaar.” 

Hoe verloopt de aanvraag voor een claim?

“Als eerst moet de benadeelde de politie waarschuwen. Daarna kan hij de schade bij ons melden. Wij verstrekken hem een schadeformulier tezamen met twee getuigenformulieren. De benadeelde moet aantonen dat hij de veroorzaker niet heeft kunnen identificeren of het kenteken van het motorrijtuig dat de schade heeft veroorzaakt niet heeft kunnen noteren. De formulieren en het politierapport kunnen bij ons worden ingediend. Vervolgens wordt door een deskundige van het Waarborgfonds een rapport opgemaakt van de schade. Wij zullen het verzoek beoordelen en de benadeelde zo spoedig mogelijk informeren.”

Hoe wordt een dossier beoordeeld?

“Elk dossier wordt beoordeeld door 4 commissieleden. Zij nemen alle documenten door en beoordelen de claim. Dit wordt gedaan door vertegenwoordigers van de Centrale bank, verzekeringsmaatschappijen, Ministerie van Openbare Werken, justitie en politie.”

Hoe gaan jullie ermee om als de meningen van de commissieleden verschillen?

“Afhankelijk van hun expertise rollen er vaak vragen uit. Wij hebben elke maand een vergadering waarbij het dossier gezamenlijk wordt besproken. Hierbij kijken we naar de meerderheid en komen wij samen tot een besluit.” 

Hoe gaan jullie om met fraude?

“Fraude houden we helaas niet tegen, we proberen het te minimaliseren en zo preventief mogelijk te werken. In onze commissie hebben wij een politiefunctionaris die een fijne kijk heeft op de zaken om fraude te herkennen. Hij is speciaal geschoold om fraude te herkennen. Als een van de behandelaren een vermoeden heeft van fraude, roepen we de benadeelde op en wordt er aanvullend onderzoek gedaan.”

Wat voor fraudegeval komt vaak voor?

“Het komt wel eens voor dat twee partijen de schade onderling hebben opgelost, maar de benadeelde toch een claim indient terwijl hij deze al betaald heeft gekregen. Om te voorkomen dat de benadeelde zijn schade onterecht dubbel vergoed krijgt doen wij navraag bij de veroorzaker. Als hieruit blijkt dat de schade al is voldaan weten wij dat het een onterechte claim is.”

Kan de benadeelde na een afwijzing nog aanvullend bewijs leveren?

“Dat kan, hiervoor dienen zij nogmaals een claim in met extra bewijs. Soms ontbreekt er iets in het politierapport of zijn de getuigenverklaringen niet compleet. Dit wordt dan nogmaals beoordeeld.”

Wordt de schade beoordeeld door een expert?

“Alle schades worden beoordeeld door onze schade-expert. Als de schade niet is beschreven in het politierapport wordt deze ook niet meegenomen in de kostenberekening. Alle schade moet dus in detail vermeld staan in het politierapport.”

Hebben jullie een maximale vergoeding per claim?

“Wij hebben een maximale vergoeding van 10.000 SRD (Surinaamse dollars) per claim. Dit verschilt ook nog per motorrijtuig waardoor de schade is veroorzaakt. Als de schade is veroorzaakt door bijvoorbeeld een bromfiets hebben wij een maximale vergoeding van 3.000 SRD.”   

Hoe zit het met letselschade?

“Wij vergoeden ook letsel als dit aangetoond kan worden. Dit is afhankelijk van het maximale bedrag per vergoeding. Als er bijvoorbeeld letsel is door een aanrijding met een bromfiets geldt er nog steeds een maximale vergoeding van 3.000 SRD voor zowel materiaal als letsel. De overige kosten moeten zij voor eigen rekening nemen.”

In Nederland ontvangen wij tientallen claims per dag, hoeveel komt er bij jullie binnen?

“Hier heb je drie jaar de tijd om een claim in te dienen. De ene dag krijgen we veel claims binnen en soms weinig. Vooral omdat we de formulieren nu op de website hebben staan en de benadeelden deze zelf kunnen downloaden. Maandelijks ontvangen wij rond de 10 claims. Wij zijn natuurlijk kleiner dan het Waarborgfonds in Nederland en het komt hier vaker voor dat mensen het onderling regelen om gedoe met ons te voorkomen.”

Hebben jullie veel afwijzingen?

“Wij hebben niet veel afwijzingen, de mensen die een claim indienen hebben vaak alles compleet en correct ingediend. Het komt vaker voor dat mensen helemaal geen claim indienen omdat ze vinden dat er te veel vragen worden gesteld en het te veel moeite kost.” 

Uit hoeveel mensen bestaat jullie team?

“Ons team bestaat uit 6 mensen, waaronder de 4 commissieleden. Dit is ook voldoende voor het aantal claims dat wij ontvangen.”

Er komen veel dingen overeen, wat is een groot verschil tussen ons?

“Het Waarborgfonds Motorverkeer hier in Suriname is deels afgeleid van het Waarborgfonds in Nederland. In grote lijnen komt het overeen. Maar een van de verschillen is dat bijvoorbeeld iemand van Frans Guyana (ons buurland) geen claim bij ons kan indienen aangezien de persoon niet is verzekerd in Suriname. Als de persoon wel in Suriname is verzekerd, bijvoorbeeld bij een internationale verzekering, zouden wij wellicht iets kunnen betekenen.”

Weet de meerderheid van de bevolking af van het Waarborgfonds?

“Mensen weten vooral van ons af door onderling erover te praten, maar vinden het alsnog een grote drempel om een schade te claimen. Sinds kort hebben wij een website zodat men dit kan delen en alle informatie terug kan vinden. Ze kunnen alle vragen downloaden en de stappen inzien zodat ze weten hoe een claim verloopt.

Een grote afstand, maar toch een klein verschil!

Zoals u heeft gelezen zijn er veel overeenkomsten, maar ook verschillen. Wij willen het Waarborgfonds Motorverkeer in Suriname bedanken voor het meekijken op de werkvloer en de leuke ervaring. Neem vooral een kijkje op hun website Het Waarborgfonds Motorverkeer – Het Waarborgfonds Motorverkeer voor meer informatie. Zijn er nog vragen of bent u benieuwd naar nog meer ins- and outs? Of bent u benieuwd naar het Waarborgfonds in een ander land? Neem dan contact op met ons!

Auteur
Kaajal Bhikhi, medewerker Schadecentrum Waarborgfonds Motorverkeer

Auteur Kaajal_Bhikhi