Het belang van goed portefeuille-onderhoud

 

3 september 2020 - Sinds het uitbreken van de corona-crisis zijn de momenten dat u, fysiek, met uw klanten af kunt spreken spaarzaam geworden. Gelukkig is er videobellen en gewoon bellen. Het periodiek klantcontact blijft van groot belang. “Achterstallig onderhoud” in het klantenbestand kan namelijk tot flinke verzekeringsrisico’s leiden.

Fysiek afspreken

Als assurantieadviseur bent u de aangewezen persoon voor goed relatiemanagement en voor het zorgen van een goede dekking voor de meest uiteenlopende risico’s. Na een gedegen inventarisatie van het profiel, en het in kaart brengen van de wensen van de klant, wordt een mooi advies op maat gegeven.

Het liefst nodigt u de klanten hiervoor uit op kantoor of wordt een bezoek bij de klanten ingepland.

Het is fijn te zien wie u tegenover zich heeft. Helaas is dat sinds half maart een stuk lastiger geworden. De huidige technologieën van online afspreken en video vergaderen bieden gelukkig uitkomsten om dit op te vangen.

 

Onderhoud portefeuille

Als er eenmaal een pakket aan verzekeringen is afgesloten, weet de zakelijke klant vaak zelf niet goed welke (zakelijke) ontwikkelingen van belang zijn om aan u, als zijn adviseur, door te geven. Zeker in deze tijd zal de zakelijke klant waarschijnlijk meer bezig zijn met het nog zo goed mogelijk ondernemen, dan te denken aan mogelijke risicowijzigingen. Hier ligt een belangrijke taak voor u als adviseur.

Met de juiste ervaring kunt u het beste inschatten welke wijzigingen mogelijk aangepaste verzekeringsrisico’s met zich mee brengen. Het laatste wat een klant en u nu willen is onderverzekering of nog erger: niet verzekerd zijn.

Risico’s zijn bijvoorbeeld gelegen in gewijzigde bedrijfsactiviteiten. Mogelijk zijn klanten door de crisis andere - of aanvullende activiteiten gaan verrichten die afwijken van de op de polis vermelde verzekerde hoedanigheid. Zo zagen wij al een reisbureau dat nu tijdelijk aardbeien en asperges ging verkopen om wat aanvullende inkomsten te generen. Dit zal in de regel niet een veel hoger risico opleveren, maar het is verstandig om dat bij de verzekeraar te melden.

Daarnaast kennen veel verzekeringen preventie-eisen. Denk aan een brandverzekering waar jaarlijks de blusmiddelen gecheckt moeten worden. Ook de onderhoudsbedrijven die dit checken, werken nu mogelijk niet of op beperkte sterkte. Het is verstandig dit tijdig bij de verzekeraar te melden zodat daar mogelijk andere afspraken over gemaakt kunnen worden.

Als laatste kan nog genoemd worden een wijziging in de bedrijfsvoering of aantal FTE’s dat werkzaam is. Ook dat kan een rol spelen bij de risicobepaling. Al met al voldoende zaken die ook zeker nu van belang zijn.

Nazorg

De adviseur heeft ook te maken met de zorgplicht richting zijn klanten. Hij dient tegenover de klant/opdrachtgever de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot mag worden verwacht. Hier hoort ook bij het bewaken van de belangen van de verzekeringnemers in zijn portefeuille.

Door bijvoorbeeld het bieden van goede nazorg. Hoe ver die nazorg gaat, hangt af van de tussen de adviseur en de opdrachtgever gemaakte afspraken. Het is aan te bevelen om de nazorgafspraken, zoals periodieke onderhoudsafspraken, goed vast te leggen om discussies hierover op een later tijdstip te voorkomen.

Tools

Op de markt verschijnen ook steeds meer tools om de adviseurs te ondersteunen bij het verrichten van hun werkzaamheden. Niet alleen op het gebied van online communicatie maar ook op het gebied van periodiek onderhoud.

Bert Sonneveld, Manager Marketing & Acceptatie bij de Vereende: “De verzekeringsbranche maakt een professionaliseringsslag door, mede als gevolg van de toenemende zorgplicht en claimbewustheid in Nederland. Dit vraagt om evolutie van het adviesvak. Ik ben ervan overtuigd dat toevoeging van technologie aan het adviestraject steeds belangrijker wordt. Zo heeft de Vereende kennis genomen van de software-oplossingen die Risk Explorer aanbiedt aan financieel dienstverleners. Haar software helpt adviseurs om doorlopend inzicht te krijgen in (bedrijfs)risico’s en zorgt ervoor dat adviseurs dagelijks op de hoogte zijn van risicovolle ontwikkelingen bij hun klanten. De adviseur dient relevante ontwikkelingen vervolgens ter beoordeling aan de desbetreffende verzekeraar door te geven. Deze tools zijn prima hulpmiddelen, maar uiteindelijk komt het altijd op de ervaring, kennis en kunde van de adviseurs aan om het juiste advies te geven. De menselijke creativiteit zal altijd moeten blijven bestaan.”