Feit of Fabels op NeVaCon 2019

26 juni 2019 - Vrijdag 21 juni stonden wij voor de BAVAM-polis van de Vereende op ‘Het Nederlands Vastgoed Congres 2019’ (NeVaCon 2019). Tijdens dit vastgoedevent werden actualiteiten gepresenteerd en producten en diensten aangeboden die de vastgoedexperts verder kunnen helpen in hun dagelijkse bedrijfsvoering, zoals een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Aan alle congresbezoekers werden door ons kaartjes uitgedeeld met een vijftal stellingen over beroepsaansprakelijkheid voor makelaars of taxateurs. De bezoekers konden bij elke stelling aangeven of het een ‘feit’ of ‘fabel’ betrof. Onder degenen met alle juiste antwoorden werd één winnaar getrokken. Dat is mevrouw Gommans van Gommanstax. Zij ontvangt binnenkort een mooi wijnpakket.

Hieronder geven wij de antwoorden op de stellingen:

Feit of fabel

1. Onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is letselschade gedekt.

Dit is een fabel. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor vermogensschade veroorzaakt door een beroepsfout. Letselschade valt hier niet onder. Om dit risico af te dekken kan een bedrijf een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven sluiten (AVB).

2. Als ik stop met mijn werkzaamheden als makelaar ben ik niet meer aansprakelijk voor beroepsfouten uit het verleden.

Dit is een fabel. Ook als de werkzaamheden gestopt worden, kan een makelaar aansprakelijk gesteld worden. Dit uitlooprisico kan vaak aanvullend verzekerd worden.

3. Als ik schade lijd als gevolg van een fout, dan valt mijn schade niet onder de dekking van mijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Dit is een feit. Alleen vermogensschade die bij derden ontstaat, is verzekerd. De zelf geleden schade dus niet.

4. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is verplicht voor elke makelaar/taxateur.

Dit is een fabel. Er is geen wettelijke verplichting voor makelaars/taxateurs. Wel stellen brancheorganisaties vaak een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht voor hun leden.

5. Een verkoopmakelaar kan ook voor een beroepsfout aansprakelijk worden gesteld door een koper.
Dit is een feit. Hoewel de verkoopmakelaar met de verkoper contractuele verplichtingen heeft, kan deze wel voor beroepsfouten aansprakelijk worden gesteld als een derde (koper) daar vermogensschade door lijdt.