Doorgeven van ombouwen snorfiets tot brommer is cruciaal


31 mei '23 - Zoals eind vorig jaar is gecommuniceerd is 1 januari dit jaar de helmplicht voor bestuurders van een snorfiets ingegaan. Het gevolg hiervan is dat voor veel mensen een snorfiets minder aantrekkelijk is geworden en zij de snorfiets laten ombouwen tot een brommer. Dan wordt de maximale snelheid 45 km/u. Belangrijk is dat deze wijziging aan ons wordt doorgegeven. Anders is schade niet gedekt.

De verzekering

Wanneer een snorfiets is omgebouwd moet de verzekering worden aangepast. Wanneer u als assurantieadviseur per e-mail aan ons doorgeeft dat uw klant zijn snorfiets heeft omgebouwd, passen we de verzekering van uw klant aan.

Omdat een bromfiets harder kan rijden dan een snorfiets is er meer kans op schade en is die schade ook vaak groter. Daarom is de premie voor een bromfiets hoger dan voor een snorfiets.

Niet doorgeven = niet verzekerd

Als uw klant de aanpassing van snorfiets naar bromfiets niet doorgeeft, is een schade niet verzekerd. De bromfiets voldoet dan namelijk niet aan de omschrijving van het motorrijtuig waarvoor wij een verzekering hebben afgegeven. Als wij toch schade moeten vergoeden aan een benadeelde, zullen wij deze schadevergoeding op uw klant verhalen. Hij of zij zal de schade-uitkering dan moeten terugbetalen aan ons.

Het is dus van groot belang dat uw klant, wanneer de snorfiets is omgebouwd naar een bromfiets, deze aanpassing doorgeeft. Anders kan dit voor uw klant verregaande financiële gevolgen hebben. En deze financiële gevolgen zullen vaak veel groter zijn dan het premieverschil dat uw klant meer moet gaan betalen.

Goedkeuring RDW

Als uw klant de snorfiets laat ombouwen naar een bromfiets is het verplicht dat deze bromfiets wordt gekeurd door de Dienst Wegverkeer (RDW). Op www.rdw.nl kunt u hier meer informatie over vinden. De RDW zal na goedkeuring een gele kentekenplaat ter beschikking stellen voor de bromfiets. Dit moet eerst gebeurd zijn voordat u de wijziging aan ons doorgeeft. Dan komt ook meteen de juiste kentekenplaat in ons systeem.

Uw taak als adviseur

Wij hebben zowel u als de verzekerden van een snorfiets via een mailing over bovenstaande geïnformeerd. Voor vragen hebben we de klant naar u als assurantieadviseur verwezen. We willen u hierbij oproepen om deze ontwikkelingen onder uw aandacht te houden en uw klanten als dat nodig is verder te informeren.