Digitale communicatie naar klanten is de standaard


3 november 2021 - De afgelopen jaren is de klantcommunicatie steeds meer gedigitaliseerd. Veel adviseurs en klanten zijn daar blij mee, maar toch merken wij bij de Vereende dat nog niet iedereen de beschikbare mogelijkheden optimaal benut.

In een beperkt aantal gevallen is daar een hele goede reden voor, maar in veel gevallen wordt onbewust de digitale snelweg richting klanten niet optimaal gebruikt.

Al heel wat jaren kunnen de klanten van de Vereende kiezen om ‘digitaal communiceren’ op ja of nee te zetten. Uit verschillende onderzoeken maken wij op dat veel klanten die destijds voor ‘nee’ kozen inmiddels voor ‘ja’ zouden kiezen. Een dergelijke aanpassing is eenvoudig te realiseren. Uiteraard na instemming door uw klant.

Particuliere en zakelijke klant

Voor de werkwijze bij nieuwe klanten gaan wij onderscheid maken in particuliere klanten en zakelijke klanten. Bij particuliere klanten staat de aanvraag standaard op digitaal communiceren, maar kan dit, indien gewenst, omgezet worden. Bij zakelijke klanten vervalt deze ‘switchmogelijkheid’. Het is bij zakelijk klanten alleen nog maar mogelijk om digitaal ‘ja’ in te vullen. In het zakelijke verkeer is het inmiddels volkomen gebruikelijk om digitaal met elkaar te communiceren en er is ook altijd sprake van een beschikbaar e-mailadres. De uitzondering om toch voor ‘ nee’ te kiezen is in onze ogen dan ook niet meer nodig en uit het oogpunt van een uniform werkproces zelfs ongewenst.

E-mailadres

Het is overigens belangrijk dat bij zowel de particuliere als de zakelijke klant het e-mailadres van de klant wordt ingevuld en niet het e-mailadres van de assurantieadviseur. Alleen dan loopt onze dienstverlening en de informatiestroom optimaal. U kunt als assurantieadviseur altijd een mutatie doorgeven via het portaal om Digitaal communiceren op ‘Ja’ te zetten.